Sökning: "CAPM"

Visar resultat 1 - 5 av 456 uppsatser innehållade ordet CAPM.

 1. 1. Implementation av tvärsnittsmomentum på Nasdaq First North

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Raad AL-Mansour; Ludvig Ågren; Alexander Nygren; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Momentum är en investeringsstrategi som presenterades av Jegadeesh och Titman (1993) ochsom bygger på att utnyttja historisk aktieavkastning. Som strategi har momentum blivitundersökt inom många tillgångsklasser och på olika marknader efter den initiala publikation,särskilt på utländska marknader. LÄS MER

 2. 2. Analysing M&A performance Using CAPM to Evaluate the Acquiror’s systematic risk in investment strategies

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Kakwano Rodney; [2024]
  Nyckelord :mergers and acquisitions systematic risk;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to analyse the acquiror’s post M&A systematic risk using the stock performance evaluation by determining the change in beta (post M&A and Pre-M&A). and further determine the impact and significancy of M&A characteristics from the previous studies that have an explanatory value that may lead to a change in the systematic risk. LÄS MER

 3. 3. ESG Balancing the Books and the Planet: A Quantitative Analysis of Risk-Adjusted Returns in ESG and Traditional Funds

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Benjamin Javidi; Malin Larsson; [2023-08-25]
  Nyckelord :Capital Asset Pricing Model CAPM ; Fama-French three-factor model; ESG; Sharpe ratio; OLS Regression Analysis; Modern Portfolio Theory;

  Sammanfattning : The demand for sustainable investment has increased in the last decade. “Environmental, Social and Governance” (ESG) are characteristics within sustainable investment and are commonly considered in private investing. LÄS MER

 4. 4. Kapitalkostnadsberäkning och investeringsbedömning i några dominerande svenska industri- och fastighetsföretag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Rudy Younan; Isak Kander; [2023]
  Nyckelord :Accounting Rate of Return; ARR; Avkastningskrav; Capital Asset Pricing Model CAPM ; Capital Budgeting; Company Wide Discount Rate; Corporate Discount Rates; Cost of Capital; Cost of Equity; Discount Rate; Hurdle Rate; Hurdle Rate Premium; Internal Rate of Return; Investeringsbedömning; Kalkylränta; Market Risk; Market Risk Premium; Net Present Value NPV ; Payback Method; Payback Time; Profitability Index; Project Specific Discount Rate; Risk-free Rate RRR ; Social Discount Rate; Unique Discount Rate; WACC; WACC Fallacy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Betydelsen av investeringsbedömningen kan inte överbetonas till följd av dess långsiktiga fördelar för företagets giltighet och operativa funktionalitet. Beräkningsmetoder som används för investeringsbedömning bistår med nödvändig kunskap för att underlätta beslutsfattande samt för att skapa sig en tydligare bild över det föreslagna investeringsprojektet. LÄS MER

 5. 5. Avkastning och hållbarhet på fondmarknaden : En empirisk komparativ studie om hållbara aktiefonders avkastning kontra konventionella aktiefonder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ricky Backman; Henrik Sundborn; [2023]
  Nyckelord :ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensen’s alpha; investments; sustainability; return requirement; equity funds; sustainable equity funds; management fee; ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensens alpha; investeringar; hållbarhet; avkastningskrav; aktiefonder; hållbara aktiefonder; förvaltningsavgift;

  Sammanfattning : För att investerare ska placera kapital mot hållbara investeringar krävs insikt om det finns en premie som valet av hållbara aktiefonder innebär eller om dessa motsvarar eller till och med överavkastar mot konventionella fonder. I denna uppsats undersöker vi hur den riskjusterade avkastningen, mätt som Jensens alpha, ser ut för hållbara och konventionella fonder. LÄS MER