Sökning: "CAROLINE NILSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden CAROLINE NILSSON.

 1. 1. Förskoleverksamhetens psykosociala arbetsmiljö : En studie om förskollärares hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Caroline Nilsson; Elin Lundberg; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; psykosocial; arbetsmiljö; stress; psykisk hälsa ohälsa;

  Sammanfattning : Antalet sjukskrivna förskollärare har ökat kraftigt och förskolläraryrket är nu ett av de yrkendär flest anställda sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa (Försäkringskassan, 2015). Syftetmed studien är att få en ökad kunskap om hur förskollärare upplever att den psykosocialaarbetsmiljön påverkar deras hälsa samt vilka strategier som används för att undvika sådanpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Kommunikativa mönster vid reparation hos hos personer med multipel skleros och självupplevd anomi – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Caroline Carlfors; Anna Nilsson; [2018-12-13]
  Nyckelord :multipel skleros; anomi; reparation; Conversation Analysis; kvalitativ studie; multiple sclerosis; anomia; repair; qualitative study;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe repair-patterns in conversation including persons with self-perceived anomia and multiple sclerosis (MS). The study applied a qualitative approach, using Conversation Analysis, with altogether 11 video recorded dyads of participants with MS and communication partners without neurological conditions. LÄS MER

 3. 3. ”Varför hade jag dom här satans killkläderna på mej?” : En studie om genus och hur flickor skildras i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Olsson; [2018]
  Nyckelord :gender; children’s literature; working with equality; values; reading aloud; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar; genus; barnlitteratur; jämställdhetsarbete; värdegrund; högläsning; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to see how girls are portrayed in children’s literature from a gender perspective. The analysis is based on different specific features with the characters such as looks, stereotypical behaviour and interplay with other characters. LÄS MER

 4. 4. Värdebaserad vård som styrsystem - Utmaningar och Möjligheter

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Märta Nilsson; Caroline Spaak; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mamma är bäst! Även för pojkarna? : En kvalitativ studie av föreställningar om genus i bedömningen av barnets bästa i domar gällande vårdnad, boende och umgänge

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Vårdnad; boende; umgänge; barnets bästa; föräldraperspektiv; barnperspektiv; genusföreställningar; föräldraskap; domslut;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera och analysera de aspekter som beaktas i bedömningen av barnets bästa och på vilket sätt eventuella föreställningar om genus uttrycks i tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge. För att besvara syftet har 25 domar analyserats genom kvalitativ metod samt tolkats utifrån tidigare forskning och genusteori. LÄS MER