Sökning: "CAROLINE SEGERDAHL"

Hittade 1 uppsats innehållade orden CAROLINE SEGERDAHL.

  1. 1. Vision och praktik : en fallstudie av ett nyetablerat produktionskontor i Kina

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :CAROLINE SEGERDAHL; [2014]
    Nyckelord :Textil; Textil; Shanghai; Shanghai; Produktion; Produktionskontor; Offshoring;

    Sammanfattning : : Idag trängs ett stort antal aktörer inom prisvärt mode på en arena där kunden blivit allt mer medveten kring pris och kvalitet. Affärsidéer, som bygger på att erbjuda mode till fördelaktiga priser, sätter stor press på företagens kostnader där varken kvalitet eller design får påverkas negativt. LÄS MER