Sökning: "CArl Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden CArl Svensson.

 1. 1. Vilka var de rikaste svenskarna? En studie av svenska miljonärer under 1800-talets moderniseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Anton Svensson; [2019]
  Nyckelord :förmögenhetsfördelning; förmögenheter; ekonomisk elit; förmögenhetsojämlikhet; industrialisering; adel; politisk representation; 1800-talet; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines the wealthiest individuals in 19th century Sweden. The specific questions asked are which sectors of the economy these individuals accumulated their wealth in; and to what extent they belonged to the nobility. LÄS MER

 2. 2. Comparing Two-Phase Hybrid Metaheuristics for the University Course Timetabling Problem (UCTP)

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isabella Andersson; Carl Petter Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Timetabling is a time consuming and difficult task for large organizations. One popular research field is the university course timetabling problem (UCTP). UCTP is the NP-hard combinatorial problem of scheduling courses at a university while satisfying some constraints. LÄS MER

 3. 3. Kreativa processer inom organisationer : ur ett sociokulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carl Svensson; [2018]
  Nyckelord :creative processes; informal learning; innovation; organizations; kreativa processer; informellt lärande; innovation; organisation;

  Sammanfattning : In the current fast paced and competitive environment organizations are existing in, it is crucial so be innovative and creative. This empirical research addresses how organizations can stimulate creativity and innovation by understanding underlying factors and mechanisms. LÄS MER

 4. 4. Marknadens långsiktiga reaktion efter aktieåterköp : - Högre avvikelseavkastning för värdeaktier jämfört med tillväxtaktier?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Svensson; Carl-Henrik Dalvik; [2018]
  Nyckelord :värdeaktier; tillväxtaktier; aktieåterköp; avvikelseavkastning; abnormal avkastning; undervärdering; underreaktion;

  Sammanfattning : Tidigare studier på olika marknader observerar positiv avvikelseavkastning på lång sikt efter aktieåterköp, vilket kan förklaras av att återköp generellt drivs av undervärdering samt att marknader underreagerar på information om återköp. När företag delas in i grupper av värde- och tillväxtaktier har en högre positiv avvikelseavkastning observerats för värdeaktier som mer troligt drivs av undervärdering vid återköp. LÄS MER

 5. 5. Hur maximerar man abnormal avkastning på den svenska IPO-marknaden? : En studie om underprissättning och aktiekursutveckling gällande svenska börsnoteringar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Wilhelm Edstroem; David Svensson; [2018]
  Nyckelord :IPO; underpricing; abnormal return; IPO; underprissättning; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Background and problem: Underpricing has been examined and determined on multiplefinancial markets around the world, but there is no consensus concerning what exactlydrives it. The phenomenon creates possibilities to identify attractive investment strategiesthat may generate abnormal returns. LÄS MER