Sökning: "CBD"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet CBD.

 1. 1. Finns det effekter av cannabis, cannabinoider och Nabilone vid behandling av Parkinsons sjukdom?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ena Glavas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom uppstår i samband med degeneration av dopaminerganervbanor. Degenerationen sker progressivt och orsaken till detta är oftast okänd. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 3. 3. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Malmgren; [2021]
  Nyckelord :cannabis; cannabidiol; CBD; analgesi; kronisk smärta; biverkningar; häst;

  Sammanfattning : Hästar med kronisk ortopedisk smärta behandlas vanligtvis systemiskt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Medicinering med NSAID kan leda till allvarliga biverkningar i form av gastrointestinala störningar som magsår och kolit. LÄS MER

 4. 4. Cannabinoiders effekt och säkerhet vid behandling av neuropatisk smärta – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Lahib Nouri; [2021]
  Nyckelord :Cannabinoider; neuropatisk smärta; effekt och säkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Neuropatisk smärta är smärta som orsakas av en skada eller sjukdom i kroppens sensoriska system. Denna smärta behandlas med annorlunda behandlingsmetoder än de som tillämpas vid nociceptiv smärta. Ett exempel på sensoriska symtom som kan uppstå vid neuropatisk smärta förändrad eller förlorad känsel. LÄS MER

 5. 5. Varierande kontorsyielder i Sveriges största CBD’s : En jämförelse mellan Stockholm, Göteborg och Malmö

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hannes Ernhagen Jönsson; Miles Gullström-Hughes; [2021]
  Nyckelord :Real estate investment; yield; risk; growth; Direktavkastning; direktavkastningskrav; risk;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka differensen i direktavkastning mellan Sveriges tre största CBDs (Central Business Districts): Stockholm, Göteborg och Malmö. Som utgångspunkt studeras kontorsmarknaden, och relationen mellan yielden och ortens storlek. LÄS MER