Sökning: "CBDC"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet CBDC.

 1. 1. En finansiell revolution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Valdemar Norman; [2022]
  Nyckelord :Blockchain technology; Digital currency; Microfinance; CBDC; Cryptocurrencies; Business and Economics;

  Sammanfattning : Blockchain technology offers a new type of financial infrastructure with the potential to increase financial participation and decrease transaction costs. The technology behind it is hard to fully wrap your head around, likewise it’s different versions, potential and downsides. This paper aims to investigate two things. LÄS MER

 2. 2. Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Viktor Nilsson; Oscar Guregård; [2021]
  Nyckelord :E-krona; cryptocurrency; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralization; decentralization; end users; DLT; token; block chain and structure; E-krona; kryptovaluta; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralisering; decentralisering; slutanvändare; DLT; token; blockkedja; struktur;

  Sammanfattning : Titel: Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona? Författare: Oscar Guregård och Viktor Nilsson Handledare: Mikael Knutsson Bakgrund: I takt med digitaliseringen minskar det fysiska kontantanvändandet. Riksbanken bemöter denna förändring med att utforska möjligheterna att ge ut en digitala kontanter, E-kronan. LÄS MER

 3. 3. Individers acceptans till digitala valutor som betalningsmedel

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Malin Bengtsson; Marin Smoljan; Rufat Ragimov; [2021]
  Nyckelord :digitala valutor; digitala betalningsmetoder; blockkedja; kryptovalutor; TAM.;

  Sammanfattning : Idag är det ett faktum att samhället påverkas av tekniska innovationer, där förändringar på betalningsmarknaden inte är ett undantag. Individer har gått från att betala med kontanter till att allt mer använda sig av tekniska och elektroniska lösningar som betalningsmetod. LÄS MER

 4. 4. Influence of e-krona & e-CNY on individual privacy : A comparative study between Sweden and China

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Shuyu Lan; Saleh Vaghoor kashani; [2021]
  Nyckelord :e-payment; CBDC; e-CNY; e-krona; privacy concerns;

  Sammanfattning : This paper analyses the innovative digital money CBDC and its potential influence in Sweden and China with Privacy Calculus Model. The research aims to understand how e-krona and e-CNY will influence individual privacy in Sweden and China, and what the similarities and differences are. LÄS MER

 5. 5. E-valutor, framtidens nya betalmedel? : En empirisk och komparativ analys av Bitcoins påverkan av intresset för införandet av en nationell e-krona i Sverige samt effekterna på samhället av en sådan valuta

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Frida Stark; Sandra Medenica; [2021]
  Nyckelord :E-valuta; Bitcoin; nationalekonomi; CBDC; Central Bank Digital Currency; digital valuta; digitala valutor;

  Sammanfattning : Författare: Sandra Medenica & Frida Stark Handledare: Joakim Persson Bakgrund: Kontantanvändningen i Sverige idag har minskat i takt med den digitala utvecklingen vilket har skapat plats för nya betalningsmöjligheter, exempelvis kryptovalutor och e-valutor. Samtidigt håller Riksbanken på att utreda möjligheten för en e-krona som skulle medföra att Riksbanken kan reglera penningpolitiken på ett mer effektivt sätt samt bibehålla sin monopolställning som ensam utgivare av pengar på betalningsmarknaden. LÄS MER