Sökning: "CBT"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet CBT.

 1. 1. Therapeutic orientation bias & personal values: A study on Swedish psychologists

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ruben Arwidsson; Johannes Bodén; [2023]
  Nyckelord :therapeutic orientation; psychodynamic therapy; cognitive behavioral therapy; personal value preferences; explicit bias; terapiorientering; psykodynamisk terapi; kognitiv beteendeterapi; personliga värderingspreferenser; explicit bias;

  Sammanfattning : Psychodynamic therapy (PDT) and Cognitive behavioral therapy (CBT) are the main Therapeutic Orientations (TO) in Sweden and this study aims to explore the relationship between psychologists personal value preferences and their inclination toward PDT/CBT. Furthermore, the study explored if there is a tendency to explicitly appreciate one TO and depreciate the other (explicit bias) and additionally, if that tendency is associated with personal value preferences. LÄS MER

 2. 2. Prolonged exposure vid PTSD efter förlossningstrauma – terapeuters perspektiv– En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Heléne Östergren; [2023]
  Nyckelord :PTSD; birth trauma; CBT; treatment; Prolonged exposure; therapists’ perspective.; PTSD; förlossningstrauma; KBT; behandling; Prolonged exposure; terapeutperspektiv.;

  Sammanfattning : Cirka 3 % av kvinnor som fött barn uppfyller DSM-5 diagnostiska kriterier för PTSD, och minst en tredjedel uppger att de upplevt förlossningen som traumatisk. Prolonged exposure (PE) är en evidensbaserad traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och en effektiv behandling för att reducera PTSD-symptom över en varierad traumatiserad population. LÄS MER

 3. 3. Avvikande sexuellt beteende bland unga pojkar : Porr och dess påverkan 

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jonna Sax; Estelle Stjernqvist Starck; [2023]
  Nyckelord :Abnormal sexual behaviour; children; deviant behaviour; normal sexual behavior; pornography; sexual development; Social work; youth; avvikande sexuella beteenden; barn; avvikande beteende; normalt sexuellt beteende; pornografi; sexuell utveckling; socialt arbete; ungdomar;

  Sammanfattning : All children have a sexuality within themselves which they express in different ways, some children explore their sexuality more than others. Natural sexual exploration is normal but in case of deviating or abnormal sexual behavior it needs to be addressed. LÄS MER

 4. 4. Terapeuters upplevelser avmindfulness som effektivbehandlingsmetod inom KBT : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Julia Larsson; Alice Westrin; [2022]
  Nyckelord :Mindfulness; KBT; medveten närvaro; tematisk analys;

  Sammanfattning : Abstract: Den föreliggande studien hade som syfte att undersöka hur psykoterapeuter i Sverigeupplevde medveten närvaro - sk. mindfulness - som en effektiv behandlingsmetod inomKBT, samt hur dessa upplevelser sammanföll med tidigare empiri om metodenseffektivitet i kliniska sammanhang. LÄS MER

 5. 5. KBT online - kontra - KBT fysisk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Florentina Arsenie; Emil Trygged; [2022]
  Nyckelord :CBT; CBT online; therapy; therapeutic alliance; mental illness; competence; KBT; KBT online; terapi; terapeutisk allians; psykisk ohälsa; kompetens; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay was based on digital care and focuses on online care in psychological treatments. This work was limited to cognitive behavioral therapy (CBT) and focused mainly on the therapists competence, perceived difficulties, and feelings during ongoing conversation, but also investigated preferences for common ailments in therapy. LÄS MER