Sökning: "CBT"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet CBT.

 1. 1. Targeting the Poor Secondary Students for Stipend: Identifying the Gap between Policy and Implementation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Chowdhury bdullah-Al-Baki; Farhana Akand; [2021-06-30]
  Nyckelord :Targeting; Conditional Cash Transfer; Poverty; Proxy Means Testing PMT ; Community-Based Targeting CBT ; Exclusion error; Inclusion error;

  Sammanfattning : MSc Economics.... LÄS MER

 2. 2. Autism spektrum störning & KBT interventioner En litteraturstudie om barn och unga med ASD och social ångest

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jessica Ottosson; Nemo Bergnehr; [2021]
  Nyckelord :autism; KBT; social ångest; sociala färdigheter; ungdomar; CBT; social anxiety; social skills; adolescent; Social Sciences;

  Sammanfattning : Barn och ungdomar med autismspektrumstörning (ASD) löper större risk att uppleva ångestsymtom av olika slag. Tidigare studier har visat att effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan minska ångest hos patienter med ASD. LÄS MER

 3. 3. IKBT på agendan: en ny behandlingsmetod på BUP Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Nilsson Wendel; Fina Hendrika Petersson; [2021]
  Nyckelord :Keywords: ICBT; Child and adolescent psychiatry; Parent-dedicated chapters; Therapists; Implementation; Surveys; Föräldramoduler; Behandlare; Implementering; Enkäter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Internet KBT (IKBT) har funnits för vuxna sedan slutet av 1990-talet. Under senare år har IKBT utvecklats för barn och ungdomar men forskningen är begränsad. IKBT-programmet ”Ångesthjälpen ung” implementerades på BUP i Region Skåne 2017. LÄS MER

 4. 4. ”De behöver upptäcka något, något som får dem att tro att det går att göra något” - en inblick i vad KBT-psykoterapeuter upplever är verksamt i sitt terapeutiska arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Ekelund; Josefin Malminen Frövenholt; [2021]
  Nyckelord :KBT-psykoterapeuters upplevelser; verksamma faktorer i KBT; klinisk praktik; kvalitativ metod; tematisk analys; CBT psychotherapists ́ experiences; active factors in CBT; clinical practice; qualitative method; thematic analysis; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få ökad förståelse för och insikt i KBT-psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt i psykoterapeutisk behandling. Ett perspektiv som är av intresse utifrån att psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt inte tidigare har beaktats i forskning, att det i terapeutens vardag kan finnas en krock mellan teori och praktik samt att även om forskning påvisat att psykoterapi är effektivt så finns det lite kunskap kring vad det är som utgör effekten. LÄS MER

 5. 5. A Feasibility Study of a CBT-group Treatment for Hypersexual Disorder in Women

  Master-uppsats, Malmö universitet/Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS)

  Författare :Theodor Mejias Nihlén; [2021]
  Nyckelord :Hypersexual disorder; Sex Addiction; Compulsive Sexual Behavior Disorder; Cognitive behavioral therapy; CBT; Group therapy; Treatment for women;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate the feasibility of a treatment for hypersexual disorder (HD) by calculating and reporting the results with pre-collected data from a research project at ANOVA/Karolinska Universitetssjukhuset. The treatment was a cognitive behavioral group therapy (CBGT) developed for HD administered in a 7-session group setting with a sample of HD-diagnosed women (n = 16). LÄS MER