Sökning: "CCT"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet CCT.

 1. 1. Från sjuksköterskestudent till novissjuksköterska - En strukturerad litteraturöversikt över effekterna av "high fidelity" simulering för sjuksköterskestudenter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Andersson; Luca Banga; [2019-08-01]
  Nyckelord :Simulation; Nursing student; High Fidelity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att sjuksköterskestudenter upplever brist på kunskap gällande kognitiva och praktiska färdigheter, vilket kan leda till att de känner sig osäkra och har sämre självförtroende. Dessa känslor kan i sin tur leda till att studenterna känner sig oförberedda inför sitt framtida kliniska arbete, en osäkerhet som även kan påverka patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Contextualizing slow fashion – disentangling meanings of sustainable clothing consumption among young professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andrea Norberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sustainability; Slow fashion; CCT; Identity; Status; Slow fashion consumer; Young Professionals;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Where did they go? : An explorative study on the marketplace absence of elderly consumers

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Ahlberg; [2019]
  Nyckelord :Baudrillard; exclusion; CCT; elderly consumers; consumption; ideology; sign-value;

  Sammanfattning : This thesis will explore the complex relationship between marketplace exclusion and symbolic resources mediated by the market, for older consumers who have traversed from a socio-cultural identity in the majority to stand on the periphery of consumption. Employing a Consumer Culture Theory influenced perspective and using Baudrillard critical theory of symbolic exchange and death as a lens of analysis, this thesis will utilize a psycho-social method to explore how and why older consumers find themselves excluded from the market. LÄS MER

 4. 4. The difficulty of predicting risky decisions : - An experiment investigating present and future affective states influence on risk-taking

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lisa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :risk-taking; affect; CCT; mood-cues; affective evaluation; affect regulation;

  Sammanfattning : Affect and feelings states influences decision-making and risk-taking, however is it not clear yet how. This report presents a between-subject experiment on the two mechanisms, affective evaluation and affect regulation, and on how risk-taking redirects depending on which of the two is active. LÄS MER

 5. 5. Färguppfattning genom Multilens färgade filter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Maria Malm; [2019]
  Nyckelord :Färgseende; Färgseendedefekt; Filterglas;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur färguppfattningen påverkades med Multilens filterglasprototyp för personer med rödgrön färgseendedefekt och personer med normalt färgseende.  Metod: 32 personer deltog i studien. 13 hade en färgseendedefekt i det rödgröna spektrumet och resterande normalt färgseende. LÄS MER