Sökning: "CCTV"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet CCTV.

 1. 1. Kameraövervakning i bostadsområde - Hur upplevs det bland boende och verksamma i området?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Nordqvist; [2018]
  Nyckelord :brottsförebyggande; kvalitativ; integritet; CCTV; kameraövervakning; trygghetsskapande;

  Sammanfattning : Södra Sofielund/Seved är ett av de särskilt utsatta områdena Polisen har listat i sin rapport om utsatta områden i Sverige. En del i arbetet för att minska brottsligheten och öka tryggheten i området var att installera polisiär kameraövervakning. Detta har varit igång sedan 2015 och pågår fortfarande. LÄS MER

 2. 2. Trygghet och brottsprevention på bussen : En analys av bussens miljö med utgångspunkt i CPTED

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Trifa Björklund Molud; [2018]
  Nyckelord :CPTED; safety; crime; bus; public transport; CPTED; trygghet; kriminalitet; bussen; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to study how the environmental design on the bus and safety is managed in Uppsala, Sweden, and to thereafter analyze this by using the crime prevention theory/method crime prevention through environmental design (CPTED). Both features that currently exist on the bus and possible future improvements were investigated. LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Responsibility in Chinese Media Industry : A Case Study of CCTV and Tencent

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Xuan Wang; [2018]
  Nyckelord :CSR; stakeholders; media; government; CCTV; Tencent; political connections;

  Sammanfattning : This thesis is a case study about Corporate Social Responsibility in Chinese media industry. The implementation of CSR in state-owned media companies and private media companies are different. The role that the government play in Chinese media companies implementing CSR were barely studied before. LÄS MER

 4. 4. Blue Cool Connectivity box

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Manasa Reddy Aerva; Chakradhar Ghantasala Devendra Venkata Sai Mani; [2017]
  Nyckelord :BLE; Bluetooth Smart; patch antennas; path loss modelling; link budget;

  Sammanfattning : The invention of closed circuit television (CCTV) has initiated a new trend in high security by video surveillance. More recently, CCTV cameras have been incorporating wireless LAN technology for data transfer purposes by using on chip memory storage until the time of update. LÄS MER

 5. 5. Building a More Trusting and Caring Society : Surveillance and the Evolving Role of Architecture in Developing Positive Community Spaces

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Daniella Ricci; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Our right to privacy is often taken as being an implicit right, one that is rarely questioned as we move about the city. However, standing in marked contrast to this right, is the government’s need to surveil and control society in delivering the narrative to provide security for its citizens. LÄS MER