Sökning: "CDA"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet CDA.

 1. 1. Klimatkrisen volym två - En kvalitativ studie av klimatjournalistik i Sveriges största rikstäckande tidningar Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Markus Aamisepp; Markus Botsjö; [2020-02-12]
  Nyckelord :klimatförändringar; uppmärksamhetscykler; miljö; medielogik; gestaltningsteorin; diskurs; climate change; attention cycles; environment; media logic; framing theory; discourse;

  Sammanfattning : Previous research surrounding environmental journalism has shown that it fluctuates heavily over time regarding the amount of medial content being produced on the subject. This phenomenon is, in this field of research, commonly referred to as attention cycles. LÄS MER

 2. 2. KULTUR, INDIVIDUALITET OCH HEGEMONI En kritisk diskursanalys av migrantdiskurser i tidskriften Socionomen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristofer Kalmark; Karin Lönn Larsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; CDA; professional journals; media; Socionomen; migrants; migration; neoliberalism; social work; hegemony; ideology;

  Sammanfattning : Two important processes stand out in terms of how social work is developed and carried out in Sweden, these being transnational migration and the neoliberal transformation of the welfare state. Against this background this paper aims to critically analyze how a journal addressed to professional social workers depicts migrants and social work with migrants. LÄS MER

 3. 3. A Partnership of Equals? - A Critical Discourse Analysis of the Joint Africa-EU strategy

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Komét; Anna Hageskog; [2020]
  Nyckelord :The Joint Africa-EU Strategy; African Union; European Union; Post-colonialism; Critical Discourse Analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The legacy of colonialism has been, and continues to, evoke debates and discussions in the postcolonial society. These discussions cover aspects of colonialism ranging from the historic colonial deeds to its lingering impact. Therefore, they tend to be distinguished by the complexity and diversity that characterizes the subject of colonialism. LÄS MER

 4. 4. En patriarkal paradox : En kritisk diskursanalys om exkluderingen av män som offer för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Hansson; [2020]
  Nyckelord :jämställdhet; kritisk diskursanalys CDA ; maskulinitet; mäns utsatthet; mäns våld mot kvinnor; patriarkat; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur män konstrueras inom diskurser för våld i nära relationer för att vidare förstå varför mäns utsatthet inte är lika uppmärksammad som kvinnors utsatthet. Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i denna studie har varit Faircloughs kritiska diskursanalys med tillhörande tredimensionella modell. LÄS MER

 5. 5. Var är kvinnorna i sportjournalistiken? : En diskursanalys om hur det svenska damlandslaget i fotboll gestaltas i tidningarna Smålandsposten och Expressen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Malin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Damlandslaget; VM; fotboll; diskursanalys; sportjournalistik; gestaltning.;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how sports journalism portrayed the Swedish National team in football during the world championship in football 2019 for women. The research questions examined were: How is the womenś national team portrayed during the 2019 World Cup in the newspapers Expressen and Smålandsposten? Is there a differens of how the newspapers Expressen and Smålandsposten portray the women and if so how?  I this bachelor I used Norman Faircloughs critical discourse analysis (CDA) to find reoccuring discourses in the description of the footballs players from the Swedish National team. LÄS MER