Sökning: "CDA"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade ordet CDA.

 1. 1. Klimatkrisen volym två - En kvalitativ studie av klimatjournalistik i Sveriges största rikstäckande tidningar Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Markus Aamisepp; Markus Botsjö; [2020-02-12]
  Nyckelord :klimatförändringar; uppmärksamhetscykler; miljö; medielogik; gestaltningsteorin; diskurs; climate change; attention cycles; environment; media logic; framing theory; discourse;

  Sammanfattning : Previous research surrounding environmental journalism has shown that it fluctuates heavily over time regarding the amount of medial content being produced on the subject. This phenomenon is, in this field of research, commonly referred to as attention cycles. LÄS MER

 2. 2. KULTUR, INDIVIDUALITET OCH HEGEMONI En kritisk diskursanalys av migrantdiskurser i tidskriften Socionomen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristofer Kalmark; Karin Lönn Larsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; CDA; professional journals; media; Socionomen; migrants; migration; neoliberalism; social work; hegemony; ideology;

  Sammanfattning : Two important processes stand out in terms of how social work is developed and carried out in Sweden, these being transnational migration and the neoliberal transformation of the welfare state. Against this background this paper aims to critically analyze how a journal addressed to professional social workers depicts migrants and social work with migrants. LÄS MER

 3. 3. Det lustfyllda lärandet : Elevers och lärares diskursiva syn på hur lust att lära i skolan konstrueras

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Wiklund Christina; [2020]
  Nyckelord :Skapa motivation i skolan; studieengagemang; högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera högstadieelevers och lärares erfarenheter av lärande situationer som påverkar elevers lust att lära i skolarbetet. Studien utgår från socialkonstruktionismen med ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Together or Apart - Populist Perceptions on an Institutionalized EU Migration Approach

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ida De Miranda; [2020]
  Nyckelord :European Union; Populism; Migration; EU; Discourse; Integration;

  Sammanfattning : The following paper aims to answer the question, how do national populist movements perceive an institutionalized approach to migration on an EU level? Maintaining International Relations relevancy, the puzzle at heart is eminent with its acknowledgement of national-populist parties in relation to EU collaboration, specifically in reference to the issue of migration. Thus, the paper establishes the central argument that populist discourse establishes the EU as a constituent of the elite, projecting a nationalist agenda on migration rather than cooperating and maintaining a collective identity through the institution. LÄS MER

 5. 5. Gender & race in digital game cultures: A critical discourse analytical approach to Metacritic game reviews

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Bork; [2020]
  Nyckelord :Feminist CDA; Gender; Digital methods; Game studies; Alt-Right; Feministisk CDA; Genus; Digitala metoder; Spelstudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines user reviews of the video game Wolfenstein II: The New Colossus (Machine games 2017). From a total of 560 reviews, 176 reviews engaging with social and political issues in the game was selected for a critical discourse analysis. LÄS MER