Sökning: "CE marking"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden CE marking.

 1. 1. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
  Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion och CE-märkning av lyftredskap : En handfast handbok och ett upplyftande exempel

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Viktor Lind; [2022]
  Nyckelord :CE-marking; Directory of Machinery; Lifting gear; Standardization; CE-märkning; Lyftdon; Maskindirektivet; Standardiserin;

  Sammanfattning : enlighet med Maskindirektiv (MD)2006/42/EG ska alla lyftredskap som tas i bruk eller omsätts på marknaden CE-märkas. Att ett lyftredskap är CE-märkt innebär att det uppfyller kraven det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har på hur säkert, hälsosamt och miljövänligt lyftredskapet är över hela sin livscykel. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenserna av (EU) 2017/746- förordningen på tillverkning och användning av medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik inom Karolinska Universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Soziar Bamyr Hanssen; Rosemarie Ohanyan; [2021]
  Nyckelord :IVDD; IVDR; regulations; in-house production; distribution; manufacturing; IVDD; IVDR; regelverk; egentillverkning; distribution; tillverkning;

  Sammanfattning : In collaboration with the Karolinska University Hospital, this research was carried out with the aim of executing a consequence analysis of the new regulation (EU) 2017/746. The consequences of the regulation regarding access, distribution, manufacturing and in-house production of in vitro diagnostic products were examined for various departments at the Karolinska University Hospital. LÄS MER

 4. 4. Automatiskt roterande tårtfat

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ina Rusteberg; Esra Öcüt; [2021]
  Nyckelord :Product development; Design; Innovation; Automatic; Product Proposal; Tårtfat; Automatisering; Design; Produktutveckling; Innovation;

  Sammanfattning : I detta projekt behandlas en problembeskrivning med syfte att designa ett produktförslag till ett automatiskt roterande tårtfat. Produkten ska uppfylla de behov och funktioner som är önskvärda av kunder. Målet är att förenkla tårtskapares arbete genom att designa produktförslaget. LÄS MER

 5. 5. Konceptframtagning av lyftverktyg för byte av stödrullar i varmbandhaspel

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Tobias Holmqvist; Simon Kidane Tesfamariam; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the hot-rolling mill VVV04 in Sandvik, there is down coiler unit that rolls the hotrolled strip. The down coiler unit has four wrapper rolls, these rolls acts as a support by pressing the hot-rolled strip over a major central axis. LÄS MER