Sökning: "CE-märkning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet CE-märkning.

 1. 1. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
  Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion och CE-märkning av lyftredskap : En handfast handbok och ett upplyftande exempel

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Viktor Lind; [2022]
  Nyckelord :CE-marking; Directory of Machinery; Lifting gear; Standardization; CE-märkning; Lyftdon; Maskindirektivet; Standardiserin;

  Sammanfattning : enlighet med Maskindirektiv (MD)2006/42/EG ska alla lyftredskap som tas i bruk eller omsätts på marknaden CE-märkas. Att ett lyftredskap är CE-märkt innebär att det uppfyller kraven det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har på hur säkert, hälsosamt och miljövänligt lyftredskapet är över hela sin livscykel. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av prototyp för slipning av ändlösa stålband

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Fredrik Bergqvist; Jonathan Frölander; [2022]
  Nyckelord :Slipning; Stålband; Maskindirektivet; Slipmaskin; Kylmedium; Analytisk prototyp;

  Sammanfattning : IPCO AB is a company in Sandviken whose specializing in preparation of steel belts. For instance, welding, grinding, and straightening. In present time, the grinding machine they are using is operating with grinding paper and a high concentrated emulsion, in which causes a lot of grease in the working area. LÄS MER

 4. 4. Återbruk av byggprodukter i nybyggnation av bostäder - en studie av klimatpåverkan, kostnad och genomförbarhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Filip Simonsson; [2021]
  Nyckelord :Återbruk. Cirkulärt byggande. Koldioxidekvivalent. Byggprodukter. Flerbostadshus. Nybyggnation. Radiatorer. Aluminiumprofiler.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2018 the Swedish construction and real estate industry accounted for 21 % of the country’s greenhouse gas emissions. In 2045, Sweden aims to reach net zero emissions of greenhouse gases. LÄS MER

 5. 5. Automatiskt roterande tårtfat

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ina Rusteberg; Esra Öcüt; [2021]
  Nyckelord :Product development; Design; Innovation; Automatic; Product Proposal; Tårtfat; Automatisering; Design; Produktutveckling; Innovation;

  Sammanfattning : I detta projekt behandlas en problembeskrivning med syfte att designa ett produktförslag till ett automatiskt roterande tårtfat. Produkten ska uppfylla de behov och funktioner som är önskvärda av kunder. Målet är att förenkla tårtskapares arbete genom att designa produktförslaget. LÄS MER