Sökning: "CELF-4"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet CELF-4.

 1. 1. Meningsrepetition: påverkan av en- och flerspråkighet samt vårdnadshavares utbildningsnivå

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Tuva Blomberg; Anna Sandell; [2019]
  Nyckelord :meningsrepetition; flerspråkighet; vårdnadshavares utbildningsnivå; socioekonomiska faktorer; CELF-4; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: att undersöka och jämföra hur en- och flerspråkiga elever vars vårdnadshavares utbildningsnivå varierar presterar på deltestet Repetition av meningar ur CELF-4 (hädanefter CELF-4 Rm) på svenska. Metod: elever i årskurs 1–2 (medelålder 7;7 år) från två kommuner i Skåne testades med CELF-4 Rm. LÄS MER

 2. 2. Narrativ förmåga och verbalt arbetsminne hos en grupp 6-9 åriga internationellt adopterade barn med läpp-käk-gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ida Johansson; Loisa Sandström; [2018-12-13]
  Nyckelord :Internationellt adopterad; läpp-käk-gomspalt; narrativ förmåga; verbalt arbetsminne; adoptionsålder; Internationally adopted; cleft lip and palate; narrative ability; verbal working memory; age at adoption;

  Sammanfattning : The present study examined the narrative ability and the verbalworking memory in 56 internationally adopted children aged 6-9 years. Thestudy consisted of two participant groups, one where the participants hadunilateral cleft lip and palate and one group without cleft lip and palate. LÄS MER

 3. 3. En studie av tillförlitligheten hos CELF-4 som språkbedömningsmaterial i åldrarna 13:0 - 15:3 år

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Gustafsson; Eli Hedman; [2018-12-12]
  Nyckelord :CELF-4; CELF-4; socioekonomisk status; socioeconomic status; flerspråkighet; bilingualism; språklig bedömning; language assessment; högstadieelever; adolescence;

  Sammanfattning : The current study aimed to evaluate whether CELF-4 is a tool suitable to assess language functions in adolescents between 13:0 and 15:3 years of age. 27 participants took part in the study. The Swedish version of CELF-4 including the Pragmatic Profile was used in the study. LÄS MER