Sökning: "CEO Background"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden CEO Background.

 1. 1. Compensation and Rewards : - A Family firm CEO's perspective

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sofia Boström; Emelie Lund; [2020]
  Nyckelord :CEO; Family firms; Non-family CEO; Family CEO; CEO compensation packages; Compensation; Rewards; Socioemotional wealth;

  Sammanfattning : Background/Problem: The financial crisis in 2008 affected the whole economy and the CEO's compensation was one of the factors causing this crisis. Although, it is now years after the onset of the financial crisis, the CEO’s compensation is still an ongoing topic of debate and, for this reason, vital to study. LÄS MER

 2. 2. Value co-creation in a digital world : A case study on a Swedish online retailer implementing value co-creation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Tim de Verdier Below; Florian Istrefi; Arvid Karlefors; [2020]
  Nyckelord :value creation; value co-creation; relationship marketing; marketing; mobile commerce; electronic commerce; social commerce.;

  Sammanfattning : Background: In the past, the majority of products were sold in the retail industry through physical stores, making it possible for customers to interact and be personal with the retailers. The development of technology has made retailers move their operations to an online environment. LÄS MER

 3. 3. Hur kan top-down kommunikation främja ledningens engagemang? : En kvalitativ studie om intern kommunikation från ledningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Helene Andersson; Isak Trepkow; [2020]
  Nyckelord :Intern kommunikation; engagemang; ekonomichef; VD; semiotik;

  Sammanfattning : Title: How can a top-down communication encourage engagement within the management? – A qualitative study about internal communication from a management's perspective   Level: Final assignment for bachelor’s degree in business administration.   Authors: Helene Andersson Bränd and Isak Trepkow   Supervisor: Svante Brunåker and Monika Wallmon   Date: Spring 2020   Aim: The aim of this study is to seek understanding about how CEO and CFO perceive that the internal communication between them works and how it affects engagement of a CFO and operation. LÄS MER

 4. 4. Humankapital i kunskapsintensiva konsultföretag : En kvalitativ studie om hur humankapital värderas och redovisas i kunskapsintensiva konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Olle Johansson; Saad Mohammed; [2020]
  Nyckelord :human capital; intellectual capital; measurement; accounting; knowledge-intensive consulting firms; humankapital; intellektuellt kapital; värdering; redovisning; kunskapsintensiva konsultföretag;

  Sammanfattning : Titel: Humankapital i kunskapsintensiva konsultföretag - En kvalitativ studie om hur humankapital värderas och redovisas i kunskapsintensiva konsultföretag Bakgrund: Humankapital är en del av företagets intellektuella kapital som kan definieras som färdigheter, kompetenser och utbildning som de anställda besitter. Trots vikten av humankapital i företag och specifikt inom kunskapsintensiva företag, har värderingen och redovisningen av det som en tillgång i företagets balansräkning varit en komplex och kontroversiell fråga i decennier. LÄS MER

 5. 5. Vad motiverar en verkställande direktör? : En kvalitativ studie om vilka faktorer som motiverar en person att ha en ledande roll i ett företag.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Frida Vikner; Rebecca Bagge; [2019]
  Nyckelord :Motivation; drives; executive directors; leaders; CEO; Motivation; drivkrafter; verkställande direktör; ledare; VD;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället behöver ledare inom många olika områden för att utvecklas och förändras. Dessa personer har visat sig ha gemensamma beteenden så som att sätta tydliga mål, finna ett inre syfte och ha passion i det som de gör. LÄS MER