Sökning: "CEO Background"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden CEO Background.

 1. 1. Mångfald i företagsledningen : En studie utifrån vd:s, styrelseordförandens och styrelsens generationstillhörighet i svenska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alma Sternegård; Felicia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :diversity; top management team; senior executives; homogeneity; generation affiliation; generation y; generation x; generation babyboom; mångfald; företagsledning; ledande positioner; homogenitet; generationstillhörighet; generation y; generation x; generation babyboom;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bakgrunden till denna studie ligger i bristen av mångfald i svenska företagsledningar. För att skapa en större förståelse för rekryteringen av individer till företagsledningen, kan det således vara av betydelse att studera de individer som tillsätter ledningen, det vill säga vd, styrelseordförande och styrelsen. LÄS MER

 2. 2. Samspelet mellan familjeföretag och kluster : En studie av Lammhult- och Gnosjöklustret.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Henrik Bui; Niklas Jansson; Anton Kanstedt; [2019]
  Nyckelord :cluster; family business; relations; Gnosjö; Lammhult; roles; interplay; kluster; familjeföretag; relationer; Gnosjö; Lammhult; roll; samspel;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Företagskluster är ett aktuellt fenomen för företags- och regioners utveckling. Familjeföretag är en typ av företag och anses spela en betydande roll för ett kluster och därför undersöks samspelet som ett kluster har gentemot familjeföretag. LÄS MER

 3. 3. What determines CEO compensation in retail banks? : A comparative study in Sweden and the UK following the financial crisis

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Didrik Peterzén; Anja Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Corporate governance; CEO compensation; Financial Crisis; Retail banks.;

  Sammanfattning : Abstract Background: Following the financial crisis in 2008, a debate concerning excessive compensation of CEOs in retail banks arose. Previous studies have examined the association between CEO compensation and different factors namely, firm performance, board characteristics and firm size. LÄS MER

 4. 4. Correcting Societal Issues Through Business : A Multiple Case Study of Inhibiting Factors for Scaling Social Impact in Sweden

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Matilda Andersdotter; Evelina Rosenlöf; [2018]
  Nyckelord :“Social Entrepreneurship” “Scaling” “Social Impact” “Scaling Social Impact” “Social Forces”;

  Sammanfattning : Background: Considering increased global challenges and societal issues, more and more people are directing skepticism towards governments' and established businesses' abilities to fully address urgent social problems. Social entrepreneurship constitutes a new entrepreneurial movement where societal issues are addressed by a combination of market-based methods and social value creation. LÄS MER

 5. 5. Open Innovation in Family Firms : How does the Family Involvement influence the Implementation of Open Innovation

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Kristin Klinge; Eike Bünker; [2018]
  Nyckelord :Open Innovation; family firms; family involvement; implementation;

  Sammanfattning : Background: Today’s business environment is characterized by high competitiveness and fast-changing markets. Moreover, useful knowledge and expertise cannot only be found within a company but also outside the organizational boundaries. LÄS MER