Sökning: "CEO Turnover"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden CEO Turnover.

 1. 1. CEO Succession and Firm Performance: The Interconnectedness Between the Nature of Departure and Successor Origin

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Carl-Johan Langenskiöld Folke; Carl Mönefors; [2019]
  Nyckelord :CEO Succession; Forced Turnover; Outside Successor; Firm Performance;

  Sammanfattning : We investigate whether firm performance following CEO succession is influenced by the nature of the departure in combination with the origin of the successor CEO. We hypothesize that an interconnectedness of those two processes plays a fundamental role in explaining the link between executive turnover and subsequent firm performance. LÄS MER

 2. 2. Managing the Deal: CEO Turnover in LBOs - Evidence from Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Nicholas Held; Jonas Bäckman; [2019]
  Nyckelord :Private Equity; Leveraged Buyout; LBO; CEO Turnover; Management Replacement;

  Sammanfattning : This study examines CEO turnover in Private Equity (PE) and other privately held companies in Sweden by means of an exploratory research approach. A variety of causes and consequences of CEO turnover are tested systematically along the typical Private Equity investment process structure. LÄS MER

 3. 3. Den komplexa förhandlingskonsten - En ledares nyckel till framgångsrik värdeappropriering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per Stenius; Marcus Ingemansson; Carl-Oscar Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Värdeappropriering; Förhandlingsstyrka; Ledare; Organisation; Resursbaserat perspektiv; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur och vilka ledarskapsbaserade förhandlingsstyrkor som påverkar VD:s värdeappropriering i komplexa firmor. Vi föreslår att variablerna VD:s förmåga till enhetligt agerande i komplexa firmor, VD:s kontroll över information i komplexa firmor, och VD:s utbyteskostnad i komplexa firmor påverkar värdeapproprieringen positivt medan variabeln VD:s utträdeskostnad i komplexa firmor påverkar VD:s värdeappropriering negativt i komplexa firmor. LÄS MER

 4. 4. Does earnings response following CEO turnovers depend on successor origin?: A study on post-turnover earnings response coefficients in North America

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Valter Lindhagen; Johan Luhr; [2019]
  Nyckelord :CEO turnover; CEO succession; Earnings response coefficient; ERC; Unexpected earnings;

  Sammanfattning : A change in CEO represents a significant event in the life of a firm and can have a large impact on its subsequent direction and performance. This study investigates the effect of CEO turnover on the stock market's response to earnings announcements. LÄS MER

 5. 5. The Executive Executioner: How Bad IPO Performance Leads to Forced CEO Turnover - an empirical investigation of the relationship between IPO performance and forced CEO turnover

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Sorena Amini; Periklis Antonopoulos; [2019]
  Nyckelord :IPO; CEO; IPO Performance; CEO Turnover;

  Sammanfattning : This study aims to evaluate the relationship between IPO performance and forced CEO turnover on companies that went public on the New York Stock Exchange between 2010-2018. We develop a composite measurement of IPO performance that is distinctive from firm performance post IPO. LÄS MER