Sökning: "CEREN"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet CEREN.

 1. 1. Öppna datorskärmen! : En kvalitativ studie om hur elever i F-1 använder digitala verktyg i processen vid läs- och skrivinlärning i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Eldina Abazaj; Ceren Ayar; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; fysiska redskap; läs- och skrivinlärning; psykologiska redskap och sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Skolor i Sverige erbjuder elever digitala verktygs som stöd vid läs-och skrivinlärning. I läroplanen framgår det emellertid inga bestämda strategier för hur digitala verktyg ska implementeras i undervisningen för lågstadieelever, vid inlärningen under läsning och skrivning. LÄS MER

 2. 2. Assessment of the circadian stimulus potential of an integrative lighting system in an office area

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elif Ceren Yilmaz; Rawan Abdulhaq; [2020]
  Nyckelord :Alertness; Circadian Rhythm; Circadian light effect; Daylighting; Energy efficiency; Entrainment; Health; Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells; Light response; Melanopsin; Melatonin suppression; Photometric; Sleep quality; spectral sensitivity; Wavelength.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nowadays, people spend 90% of their time indoors, thus creating a healthy indoor environment for occupants is of great importance. Lighting in office spaces is an important aspect when it comes to occupant health and well-being. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg som pedagogiskt stöd vid läs- och skrivinlärning

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ceren Ayar; Eldina Abazaj; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Motivation and Knowledge Work

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fulya Genckaya; Enes Inan; Ceren Arigil; [2008]
  Nyckelord :Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Master Thesis in Managing People, Knowledge and Change (BUSM18).... LÄS MER

 5. 5. Psykiskt sjukas utsatthet i medierna : En granskning av Svenska Dagbladets och Expressens rapportering om psykiskt sjuka

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik; Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Roza Al; Ceren Xezal Dogan; [2006]
  Nyckelord :psykiskt sjuka; brott; medier;

  Sammanfattning : Denna studie gick ut på att se om publiceringen av artiklarna som handlar om psykiskt sjuka och rättspsykiatri, ökade i omfång i Expressen och Svenska Dagbladet efter mordet på utrikesministern Anna Lindh den 10 september 2003. Vi ville även analysera några utvalda texter som tar upp psykiskt sjuka i samband med brott. LÄS MER