Sökning: "CFC rules"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden CFC rules.

 1. 1. Double Taxation Resulting from the ATAD: Is There A Relief?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Annika Soom; [2019]
  Nyckelord :ATAD; double taxation; CFC; interest deduction limitation rule; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Despite of the ambitious aim of the ATAD, the adverse effect of double taxation caused by the implementation of it is unsolved. It is therefore up to taxpayers to solve the conflict of norms by identifying the correct source of law for eliminating double taxation. LÄS MER

 2. 2. Can the Arm’s Length Principle in the OECD Transfer Pricing Guidelines Fulfil the Minimum Requirements of the Transaction Approach in the Controlled Foreign Company Rules under Anti-Tax Avoidance Directive?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Zhijie Qiu; [2019]
  Nyckelord :Arm s Length Principle; CFC Rules; ATAD; BEPS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Generally, the ALP in TP regulations is widely applied in order to prevent price manipulation which will cause tax avoidance. And CFC regulations have usually been regarded as a “backstop” of TP regulations in terms of combating tax avoidance. LÄS MER

 3. 3. Is two better than one?: The analysis of the CFC rules and the comparison of its rules in the ATAD vis-à-vis the CCTB proposal

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sylvia Chen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis analyses whether there is a necessity to have two different CFC regimes in two legislations, the ATAD and the CCTB proposal. The author examines the issues that are already present in the CFC that pose problems. LÄS MER

 4. 4. Patentboxen - ett tillåtet skatteincitament för FoU?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Johansson; [2017]
  Nyckelord :patentbox; statsstödsregler; konkurrensregler; etableringsfrihet; OECD- och G20 länderna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om patentboxen om hur den utformats mot bakgrund av den kritik den fått, vilket resulterat i en ny modifierad metod, den s.k. Nexus approach. Sverige har inte tidigare anammat detta system och fått kritik för detta eftersom vissa anser att Sveriges konkurrenskraft gentemot Europa kan komma att minska. LÄS MER

 5. 5. När har beskattning skett i strid med ett dubbelbeskattningsavtal och vad blir konsekvenserna för den enskilde?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Pontus Malmborg; [2014]
  Nyckelord :Skatterätt; Folkrätt; Skadeståndsrätt; Skatteavtalsbrott; Skatteavtal; Wienkonventionen; OECD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar förhållandet mellan folkrätt och intern rätt inom området skatterätt. Uppsatsens syfte är att fastställa när ett skatteavtalsbrott har skett och om den enskilde skattebetalaren har möjlighet att hålla staten ansvarig och kräva skadestånd från staten om staten bryter mot ett skatteavtal. LÄS MER