Sökning: "CFD-simulations"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet CFD-simulations.

 1. 1. Numerical Study on Hydrodynamic Characteristics of Flood Discharge Tunnel in Zipingpu Water Conservancy Project : Using RANS equations and the VOF model

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Micaela Hamberg; Signe Dahlin; [2019]
  Nyckelord :VOF; RANS; Navier-Stokes; Spillway; Discharge tunnel; ANSYS; Fluent; CFD; Grid convergence index; Design of spillway; Cavitation; Gambit; k-epsilon; Ansys Gambit;

  Sammanfattning : To avoid the large amount of damage that floods can cause, spillway tunnels are used to control water levels. To ensure the safety of water transportation through spillway tunnels, the behaviour of the water throughout the tunnel is important to know. LÄS MER

 2. 2. Ventilation av inomhusskjutbanor

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Bergman; Emma Gahne; [2019]
  Nyckelord :Firing; Shooting; Range; Small arms; Guns; Ventilation; CFD-simulations; Lead; Anania; Skjutbana; Vapen; Skytte; Luftföroreningar; Bly; Ventilation; Anania;

  Sammanfattning : Skytte med eldhandvapen skapar buller, utsläpp av farliga ämnen och risk för att avlossade projektiler missar sina mål och istället hamnar utanför skjutbanan. Att förlägga skjutbanor inomhus löser vissa av dessa problem. Samtidigt kan risken för att utsättas för farliga ämnen öka för dem som brukar skjutbanan. LÄS MER

 3. 3. Flow and Air Quality Modelling of a Car Cabin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Oskar Jolérus; [2019]
  Nyckelord :CFD; PM2.5; Air quality; Multiphase; LPT;

  Sammanfattning : Adverse health effects attributable to both short- and long-term exposure to air pollution have turned the focus on different microenvironments. The interior of vehicles is of relevance as road traffic emissions and re-suspension of road dust are major sources of pollutants associated with adverse health effects. LÄS MER

 4. 4. CFD and Experimental Study of Refuelling and Venting a Fuel System

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära;

  Författare :Aditya Naronikar; Anton Riström; [2019]
  Nyckelord :CFD; VOF; multiphase; refuelling; gasoline; ORVR; automotive; volvo;

  Sammanfattning : In 1999, California Air Resources Board (CARB) implemented a regulation that required all gasoline cars sold in California be fitted with an Onboard Refueling Vapor Recovery System (ORVR). The ORVR system is designed to prevent Volatile Organic Compounds (VOCs) from escaping into the atmosphere during refuelling by storing the gas vapours in a carbon canister. LÄS MER

 5. 5. 3D-Printed Heat Exchanger

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Johannes Ljungman; [2019]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Heat Transfer; Heat Exchanger; Computational Fluid Dynamics; Computer Aided Design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Additiv tillverkning, eller 3D-printing, är på grund av sina många fördelar en ständigt ökande tillverkningsmetod. Designfriheten, det reducerade materialspillet, förkortad tid från ritning till färdig produkt och förmågan att kunna printa rörliga delar gör 3D-printing intressant för många olika användningsområden. LÄS MER