Sökning: "CFD"

Visar resultat 1 - 5 av 568 uppsatser innehållade ordet CFD.

 1. 1. Experimental validation of a periodic heat transfer CFD model of a vertical shell and tube heat exchanger

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Patrik Bengtsson; Dilip Kumar Vellore Saikumar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flow obstructions are used as a passive design element in heat exchangers to enhance heattransfer. Further, a change in flow structure can also have a positive effect on the heat transfer. Avertical shell and tube heat exchanger, used to recover heat in the greywater stream, isinvestigated in this study. LÄS MER

 2. 2. Termisk stigning i höga byggnader : Vindens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jimmy Walldén; [2019]
  Nyckelord :Thermal flow wind infiltration CFD flow pattern energy losses leakage thermal comfort indoor climate flow simulations wind conditions; Termiska stigkrafter vind infiltration CFD flödesmönster drag energiförlust läckage klimatskal inomhuskomfort flödessimulering yttre vindförhållanden;

  Sammanfattning : Att tillhandahålla termisk komfort är ett av de främsta kraven som ställs på byggnader i dagens samhälle. Stora delar av energianvändningen går därför åt till att styra inomhusklimatet för att upprätthålla en behaglig nivå. LÄS MER

 3. 3. A study on Friction Boundary Conditions with Unicorn/FEniCS-HPC

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Irene Natale; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to present and validate a boundary condition formulation for CFD problems that includes a friction parameter. In the first part of the thesis the incompressible Navier-Stokes system of equations and the friction boundary conditions are presented. LÄS MER

 4. 4. Design and Fluid Simulation of a Fluidic Growth Chamber

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Pranav Bapat; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Filamentous fungi are of interest for biotechnologists particularly because of thefungi’s ability of producing commercial products after undergoing certain industrialprocess. Although because of the complicated and intricate internal mechanism ofthe fungi there are certain aspects which need to be studied to maximize the produc-tion output. LÄS MER

 5. 5. A COMPARISON OF THE OBSERVED WAKE EFFECT WITH SEVERAL WAKE MODELS USING BOTH ANALYTIC AND CFD SIMULATION METHODS - FOR THE CASE OF BLOCK ISLAND OFFSHORE WIND FARM

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Robbie Pratt; [2019]
  Nyckelord :Block Island Wind Farm; Offshore Wind Power; Wake Effect; Wake Modelling; WindPRO; WindSIM; Openwind; CFD modelling.;

  Sammanfattning : This paper sets out to analyze the observed wake effect at Block Island Wind Farm. A comparison is made between several wake simulation methods and the observed data at Block Island using analytic and CFD (Computational Fluid Dynamics) modelling methods. LÄS MER