Sökning: "CFIR"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet CFIR.

 1. 1. From project to practice : Creating conditions for digital healthcare implementation using the CFIR framework

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :David Adjei; Stina Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; implementation; implementation frameworks; the Consolidated Framework for Implementation Research CFIR ; digital healthcare;

  Sammanfattning : Despite the phenomenal innovations and huge investments in healthcare, it is evident that some digital transformation innovations in the healthcare context fail to meet their desired outcomes. Whilst some researchers argue that this is partly due to ineffective implementation, others argue otherwise. LÄS MER

 2. 2. Factors Affecting the Implementation of Additive Manufacturing Technology in Healthcare.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Erol Christopher Dsouza; Yash Rajesh Hardi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) has made it possible for patients to have personalized healthcare treatment such as implants, surgical guides etc., which was not possible previously. Despite the massive opportunity of custom-made implants, some factors made their use in clinical practice more difficult. LÄS MER

 3. 3. Implementering av individanpassat brandskydd: Uppsala brandförsvars medlemskommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Wilma Klemedsson; Louise Solheim; [2021]
  Nyckelord :Individanpassat brandskydd; Implementering; Riskgrupper vid bostadsbränder; Consolidated framework for implementation research Individualized fire protection; Implementation; Risk groups at residential fires; Consolidated framework for implementation research; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to put forward a method for collaboration between the fire and rescue service and the societal functions, with the aim to implement measures so that fewer people in risk groups are injured or killed in fire. Following research questions are answered in this thesis: What does the work with individualized fire safety at the rescue service and the social functions look like today? How can the work with individualized fire safety be developed and improved? The research questions were answered through a literature review and an interview study. LÄS MER

 4. 4. Implementering av farmaceutiska tjänster : en litteraturstudie av faktorer som påverkar utfallet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Elham Sheykh Sofla; [2020]
  Nyckelord :Implementation Science Community pharmacy; Implementering; farmaceutisk tjänst;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Under lång tid har apoteksbranschen och den farmaceutiska professionen önskat utveckla farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek samt få offentlig finansiering för dessa. Nya metoder som ska införas i en verksamhet tar ofta lång tid, kostar mycket och misslyckas ofta. LÄS MER

 5. 5. Additive Manufacturing in Orthopedics and Craniomaxillofacial Surgery for the Development of High-risk Custom-made Implants : A Qualitative Study of Implementation Factors from a Multi-stakeholder Perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Antonia Evgenia Nioti; [2020]
  Nyckelord :Implementation; CFIR; custom-made implants; barriers; surgery; disruptive innovation; additive manufacturing; 3D printing; medical device regulation; ortopedics; craniomaxillofacial; Implementering; patientspecifika implantat; disruptiva teknologier; additiv tillverkning; ortopedi; käkkirurgi; kraniokirurgi; regelverket; hindrande och underlättande faktorer;

  Sammanfattning :   Additive manufacturing (AM) has enabled the possibility for the hospitals to become their own implant producers developing implants that are tailored to patient’s anatomy. Despite the enormous potential of custom-made implants there are challenges that complicate the implementation of them into clinical practice. LÄS MER