Sökning: "CFP"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet CFP.

 1. 1. Financial Characteristics of Firms With High ESG Scores

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Frans Englich; Oscar Gedda; [2020-07-07]
  Nyckelord :CSR; ESG; CFP; CSP; sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Minskar företag sina koldioxidutsläpp för att uppnå ökad finansiell prestation? : En kvantitativ studie på 677 företag för att undersöka sambandet mellan minskning av koldioxidutsläpp och CFP

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rebecka Hagfalk; Hanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; CFP; ESG; koldioxidutsläpp; ROA; ROE.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning – en hållbar affär?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Altay Hakyemez; Adrian Thorängen; Åsa Ståhlbrand; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; CSP; CFP; Lönsamhet; Non-financial reporting; Sustainability; profitability; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to examine if there are financial purposes for companies to create sustainability reports, by comparing the quality of sustainability reports with profitability for swedish public companies, listed on Nasdaq OMX Stockholm, that are subject to the 6 chapter 10 § Annual Accounts Act by the year of 2018, that earlier haven’t created a sustainability report. Methodology: Quantitative research with deductive reasoning where the statistical methodology is made up of regression analysis with bivariate linear model with companies Corporate Social Performance (CSP) as independent variable and companies Corporate Financial Performance (CFP) as dependent variable. LÄS MER

 4. 4. Perspectives of ESG performance – A study of ESG performance effect on firm value in the U.S

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Eriksson; Daniel Asgodom; [2019]
  Nyckelord :ESG; CSR; CFP; firm value; Business and Economics;

  Sammanfattning : Seminar date: 2019-06-03 Course: BUSN79, Degree project in Accounting & Finance, Graduate level, 15 ECTS-credits Authors: Daniel Asgodom (940417), Jakob Ericsson (920323) Supervisor: Håkan Jankensgård Examinator: Reda M Moursli Purpose: This study aims to test the relationship between ESG performance and firm value using a different methodology when compared to previous US studies. Additionally, the time effects of ESG as well as the differences between the ESG-firm value between controversial and conventional stocks would be assessed. LÄS MER

 5. 5. Framtida CFP:s påverkan på nuvarande CSR-investeringar : En kvantitativ studie på 890 europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Stefan Pehrsson; Lina Töyrä; [2019]
  Nyckelord :CSR; CFP; social responsibility; philanthropy; profit maximization; signaling.; CSR; CFP; socialt ansvar; filantropi; vinstmaximering; signalering.;

  Sammanfattning : Syfte: Sambandet mellan CSR och CFP har undersökts otaliga gånger utan att forskarna kommer överens om huruvida det finns ett samband eller inte. Därmed finns också olika åsikter om vilket motiv som driver företag att investera i CSR. Tidigare forskning har fokuserat på två huvudmotiv: vinstmaximerings- samt filantropiska motiv. LÄS MER