Sökning: "CFT073"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet CFT073.

 1. 1. Growth Dynamics, Antibiotic Susceptibility and the Effect of Sublethal Ciprofloxacin Concentrations in Susceptible and Resistant Escherichia coli in Biofilm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jenny Fernberg; [2019]
  Nyckelord :Biofilm; Escherichia coli; CFT073; BPC; MBIC; MSC; Ciprofloxacin; Streptomycin; Rifampicin; Antibiotic resistance; Urinary Tract Infections; Growth dynamics; Antibiotic susceptibility; S83F; K42N; S531L; Sub-MIC;

  Sammanfattning : Instead of planktonic growth in nature, many species of bacteria form biofilm to survive in harsh conditions. Although many chronic bacterial infections are caused by bacterial species in a biofilm lifestyle, previous research has focused on studying antibiotic resistance in planktonic growth. Here we used a modified MBEC assay, i.e. LÄS MER

 2. 2. Induction of interferon beta in human kidney epithelial cells by virulent and non-virulent strains of Escherichia coli

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Martin Hambitzer; [2016]
  Nyckelord :acute pyelonephritis; asymptomatic bacteriuria; interferon beta; confocal microscopy; A498 cells; CFT073; E. coli 83972;

  Sammanfattning : Urinvägsinfektioner (UVI) är ett vanligt hälsoproblem som drabbar miljontals människor. Den allvarligaste formen, akut pyelonefrit (APN) kan ge svåra komplikationer. Urinvägspatogena Escherichia coli (UPEC) som orsakar APN uttrycker P fimbrier som specifikt binder till glykosphingolipider på ytan av uroepitelceller. LÄS MER