Sökning: "CHARGE"

Visar resultat 1 - 5 av 583 uppsatser innehållade ordet CHARGE.

 1. 1. Carrier selection from a 3PL perspective A case study of Kuehne + Nagel alliances with carriers in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Aline Novaes Telles de Amorim; [2018-07-02]
  Nyckelord :Third-party logistics; carrier selection; carrier choice; coopetition; alliance;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Characterization of the gas composition inside NiMH batteries during charge using GC-MS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Oorganisk kemi

  Författare :Lovisa Niklasson; [2018]
  Nyckelord :NiMH batteries; Batteries; Nickel-metal hydride; Nickel hydroxide; Metalhydride; Gas evolution; Oxygen; Hydrogen; Electochemistry; Gas Chromatography; NiMH-batterier; Batterier; Nickel-metalhydrid; Nickelhydroxid; Metalhydride; Gasutveckling; Syrgas; Vätgas; Elektrokemi; Gaskromatografi;

  Sammanfattning : The aim of the project was to develop a method to measure and studythe degree of activation of the negative electrode (MH) in a NiMH battery.This was done by characterization of the gases produced during charge of a battery – O2 and H2 – using a Gas Chromatograph. LÄS MER

 3. 3. HEALTH DISPARITIES OF AFRICAN-AMERICANS IN A LIFE COURSE PERSPECTIVE IN COMBINATION WITH INCARCERATION

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Maria Lami; [2018]
  Nyckelord :crime; disparities; health outcome; incarceration; life-course perspective; social determinants;

  Sammanfattning : Poverty it is said to have harsh outcomes on one's antisocial or even delinquent behavior. Other factors as well lead an individual to antisocial behavior those are the environment that they are living, and their genes that have passed from one generation to the other one. LÄS MER

 4. 4. Att ha sinne för mikroföretag : En kvalitativ studie om användningen av sinnesmarknadsföring i mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Sandström; Sandra Tagesson; [2018]
  Nyckelord :Sensory marketing; Store atmosphere; Sensory cues; Sensory experience; Multi-sensory brand-experience; Sinnesmarknadsföring; Butiksatmosfär; Sinnesstimuli; Sinnesupplevelse; Multisensorisk varumärkesupplevelse;

  Sammanfattning : Vetskapen om att människans fem sinnen, syn, ljud, känsel, lukt och smak, kan påverkas genom att stimuleras på olika sätt har tagits i beaktning vid utformningen av marknadsföringsverktyget kallat sinnesmarknadsföring. Sinnesmarknadsföring beskrivs som ett framväxande paradigm inom marknadsföringsområdet. LÄS MER

 5. 5. Cancerdrabbade patienters upplevelse av att skatta sin smärta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elvira Hafdelin; Klara Juremalm; [2018]
  Nyckelord :Pain measurement; cancer patients; experience; cancer pain; Smärtskattning; cancerpatienter; upplevelser; cancersmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancersmärta är både akut och långvarig vilket påverkar de drabbade fysiskt, psykiskt och existentiellt. Som sjuksköterska är det av stor vikt att identifiera och värdera smärta med olika smärtskattningsinstrument. LÄS MER