Sökning: "CHARGE"

Visar resultat 1 - 5 av 1804 uppsatser innehållade ordet CHARGE.

 1. 1. Förändringsvindar: En fallstudie av hur EU:s utsläppshandelssystem formar investeringar hos svenska rederier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Thomasson; Emma Karlsson; Sebastian Kippel; [2024-03-07]
  Nyckelord :EU ETS; maritime industry; carbon neutrality; Fit For 55.;

  Sammanfattning : On January 1st 2024 the maritime industry was introduced to the European Union Emission Trading System (EU ETS). The maritime and its shipping companies are now facing a significant change in the way of operating as there is now a price on something that previously was free of charge. LÄS MER

 2. 2. ”Om kroppen har det tufft skall man väl fortsätta ta hand om den, så därför fortsätter jag träna” : En kvalitativ studie rörande motivation och upplevelsen av anpassad och organiserad träning under graviditeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Doris Bülling; [2024]
  Nyckelord :motivation; physical activity; pregnancy; experiences; motivation; fysisk aktivitet; graviditet; upplevelser;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase the knowledge and understanding of pregnant women's experiences of motivation relative to organized and adapted pregnancy exercise in groups, through semi-structured interviews. There, the main focus is on the variable motivation and how it looks in pregnant women who choose to carry out that type of exercise. LÄS MER

 3. 3. Juice/JDC ion measurement perturbations caused by spacecraft charging in the solar wind and Earth’s magnetosheath

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Derek van Winden; [2024]
  Nyckelord :Juice; Jupiter Icy Moons Explorer; JDC; Jovian plasma Dynamics and Composition analyzer; Particle Environment Package; PEP; Jupiter; Ganymede; Callisto; Europa; solar wind; magnetosheath; spacecraft charging; Spacecraft Plasma Interaction Software; SPIS; charging; plasma; measurement perturbations; perturbation; distortion; particle detector; Institutet för Rymdfysik; IRF; Dublin Institute for Advanced Studies; DIAS; European Space Agency; ESA;

  Sammanfattning :  In July 2031, a new chapter in the exploration of the Jovian system will begin with the arrival of the Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) at Jupiter. Launched on April 14 2024 as part of ESA’s Cosmic Vision programme, the mission aims to study Jupiter and its icy Galilean moons Callisto, Europa, and Ganymede. LÄS MER

 4. 4. ”Kolla vad jag kan ändå, fastän jag känner mig så stor och tung och annorlunda” : En kvalitativ studie om upplevelsen av motivation i förhållande till anpassad & organiserad träning under graviditeten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nicole Lima; [2024]
  Nyckelord :Motivation; graviditet; fysisk aktivitet; upplevelser; psykologiska behov; SDT;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase the knowledge and understanding of pregnant women's experiences of motivation relative to organized and adapted pregnancy exercise in groups, through semi-structured interviews. There, the main focus is on the variable motivation and how it looks in pregnant women who choose to carry out that type of exercise. LÄS MER

 5. 5. Våld och domslut; en studie av Mellersta och Västra Värends domstolar samt Växjö Rådhusrätt, 1960-1970

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elin Osbeck Lindahl; Lucas Olofsson; [2024]
  Nyckelord :Crime; assault; social vulnerability; murder; manslaughter; penalties; Brottslighet; misshandel; social utsatthet; mord; dråp; påföljder;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to provide an overview of the development of violent crime in the geographical area belonging to the district courts of Mellersta- and Västra Värends, as well as Växjö Magistrate´s Court, during the period 1960—1970. The questions addressed include: What was the demographic distribution among crime victims and perpetrators in terms of gender, age, possible alcohol influence during the crime, and the relationships between the victim and the perpetrator? To what extent were young people perpetrators? How have the number of judgements changed over time? How can crime history be utilized in high school education? The prime material used consists of judgements from court records, and the theoretical frameworks include social vulnerability, peer influence and socialization, among others. LÄS MER