Sökning: "CHRISTIAN HAGLUND"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden CHRISTIAN HAGLUND.

 1. 1. Wandering away from apartheid : A study on interracial bridging social capital in South African small-town society

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Agnes-Cecilia Haglund; [2019]
  Nyckelord :Bridging; Social capital; Interracial interaction; Interracial integration; Desegregation; Civil society; Equality; Equal value; Trust; Cooperation; South Africa; Post-apartheid; Racism; Culture; Anthropology; Political Science; Liberal democracy; Prosperity;

  Sammanfattning : Trust, cooperation and equal value. The purpose of the current study has been to present evidence of interracial bridging social capital between groups and individuals in South African small-town society. LÄS MER

 2. 2. Hur skapar man psykosocialt gynnsamma lärmiljöer i skolan? : Om skolkuratorns främjande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anton Rudhem Haglund; Christian Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Psychosocial; learning environment; support; school social counselor; identity; learning; Psykosocial; lärmiljö; främja; skolkurator; identitet; lärande;

  Sammanfattning : I samband med den nya skollagen i Sverige 2010 förändrades skolkuratorns uppdrag. Ett syfte med förändringen var att knyta skolkuratorn närmare skolans övergripande uppdrag samt att styra arbetet till att företrädesvis handla om främjande och förebyggande insatser. LÄS MER

 3. 3. "Detta är den fasta jag vill se" Kyrkligt ställningstagande i samhällsfrågor - exemplet Påskuppropet 2011

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Mattias Haglund; [2012]
  Nyckelord :prophetic diakonia; deacon; easter protest; kyrka; nätverk; utförsäkringar; profetisk diakoni; påskupprop; diakoner; loss of sickness benefits; network; church; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The Swedish Easter protest of 2011 against the losses of sickness benefits that were caused by the social policy reforms of the Swedish government was characterized by its decentralized network structure, its rapid progress and its use of the internet and social media for the spreading of information. It is the aim of this essay to use the Easter protest of 2011 to investigate how the Church of Sweden takes position in a social issue. LÄS MER

 4. 4. Vad förväntade du dig? : En studie om förväntningar i Talent Management-processen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Carl-Christian Haglund; Mika Wåhlin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har konkurrensen på arbetsmarknaden ökat ochefterfrågan på talanger blivit allt vanligare. Arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla sina medarbetare har därför fått stort fokus bland företag och kan bland annat göras genom Talent Management-processen. LÄS MER

 5. 5. Sweden 500 : en studie över hur Sveriges 500 största företag bevakar och analyserar sin omvärld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

  Författare :Tobias Olsson; Christian Haglund; [2005]
  Nyckelord :Omvärldsanalyser; Omvärldsbevakning; Veckans affärer; Storföretag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER