Sökning: "CHRISTOPHER BLACK"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden CHRISTOPHER BLACK.

 1. 1. Designing Mobile Augmented Reality Board Games - Exploring the Design Space With Regard to Player Engagement

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :LUDVIG ARLEBRINK; CHRISTOPHER BLACK; [2020-11-10]
  Nyckelord :augmented reality; board games; gameplay design; player engagement; user experience;

  Sammanfattning : Augmented reality board games is a relatively new concept. Designing these typesof games can be challenging for designers as there are no well established guidelinesto consider. The combination of board games and augmented reality creates a largenew design space for designers to explore. LÄS MER

 2. 2. Machine Learning Based Intraday Calibration of End of Day Implied Volatility Surfaces

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Christopher Herron; André Zachrisson; [2020]
  Nyckelord :Applied Mathematics; Machine Learning; Statistics; Gaussian Process; Neural Network; Options; Volatility; Implied Volatility Surface; Black Scholes; Tillämpad matematik; Maskininlärning; Statistik; Gaussisk Process; Neurala Nätverk; Optioner; Volatilitet; Implicit Volatilitetsyta; Black Scholes;

  Sammanfattning : The implied volatility surface plays an important role for Front office and Risk Management functions at Nasdaq and other financial institutions which require mark-to-market of derivative books intraday in order to properly value their instruments and measure risk in trading activities. Based on the aforementioned business needs, being able to calibrate an end of day implied volatility surface based on new market information is a sought after trait. LÄS MER

 3. 3. Black-Littermans allokeringsmodell : En empirisk studie av prognosvariansen och dess betydelse för portföljprestationen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Victor Andregård; Christopher Pezoa; [2016]
  Nyckelord :The Black-Litterman; GARCH; Allocation Model; portfolio performance; views; variance; The Black-Litterman; GARCH; allokeringsmodell; portföljprestation; prognos; varians;

  Sammanfattning : Black-Litterman är en allokeringsmodell som gör det möjligt att förena historiska avkastningar med personliga övertygelser om framtida avkastningar från en enskild investerare. Denna studie jämför två kvantitativa metoder i framtagande av felskattningen för framtida prognoser i syfte att kunna minska Black-Littermans subjektivitet. LÄS MER

 4. 4. "Sons of Northern Darkness" : Reflections of National Identity in Norway through Black Metal

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Christopher Thompson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Equality in Crime Fiction : A Modern, Female Literary Detective in Christopher Brookmyre's A Tale Etched in Blood and Hard Black Pencil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Sara Krohn; [2011]
  Nyckelord :Feminsm; Crime Fiction; English;

  Sammanfattning : En uppsats om kvinnor och feminism inom den moderna kriminal litteraturen.... LÄS MER