Sökning: "CIGS"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet CIGS.

 1. 1. Processing of Sub-micrometer Features for Rear Contact Passivation Layer of Ultrathin Film Solar Cells Using Optical Lithography

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Evelina Roxner; Ronja Olsmats Baumeister; [2019]
  Nyckelord :nanofabrication; optical lithography; photo lithography; line contacts; microfabrication; rear contact passivation; passivation layer; sub-micrometer features; thin film; ultra-thin film; solar cells; CIGS; aluminiumoxide;

  Sammanfattning : Thin film copper, indium, gallium, selenide (CIGS) solar cells are promising in the field of photovoltaic technology. To reduce material and fabrication cost, as well as increasing electrical properties of the cell, research is ongoing towards ultra-thin film solar cells (absorption layer thickness less than 500 nm). LÄS MER

 2. 2. Inverkan av nordliga solinstrålningsförhållanden på utbytet från solcellspaneler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Maria Svedjeholm; [2019]
  Nyckelord :solcellspaneler; trackingsystem; nordliga breddgrader; PVsyst;

  Sammanfattning : Idag utförs internationella standardtest på solcellspanelerna som speglar instrålningsförhållandenaen klar dag. Instrålningsförhållandena i norra Sverige skiljer sig från de på södra breddgrader. LÄS MER

 3. 3. Transparent conductive oxides deposited by magnetron sputtering: synthesis and characterization

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Mathias Axelsson; [2019]
  Nyckelord :TCO; AZO; solar cell; magnetron sputtering;

  Sammanfattning : The thesis has dealt with transparent conducting oxide (TCO) materials, with a focus on Al:ZnO and with studies on Sn:In2O3 and ZnO. TCOs are a material group that is used for its properties of being conductive and at the same time transparent. LÄS MER

 4. 4. A comparative study of ZnO i-layer deposited with ALD and PVD for CIGS solar cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Joel Johansson Byberg; [2019]
  Nyckelord :CIGS; ZnO; ZnMgO; solar cells; thin film; zinc oxide; window layer; ALD; PVD;

  Sammanfattning : Two identified setbacks for CIGS based devices in order to obtain higher efficiency are parasitic absorption in the window layer structure and losses in open-circuit voltage due to bad interfaces. This study investigated how the performance of the solar cell is affected by depositing intrinsic ZnO (i-ZnO) and ZnMgO with atomic layer deposition (ALD) instead of the conventional sputtering. LÄS MER

 5. 5. Understanding interfaces in thin-film solar cells using photo electron spectroscopy. : Effect of post-deposition treatment on composition of the solar cell absorber.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Henrik Hansson; [2019]
  Nyckelord :solar cell; P-N junction; CIGS; PES; cross section;

  Sammanfattning : The increasing demand of renewable energy is the big driving force for the research and development of more efficient solar energy conversion solutions. Solar cells, which use the photovoltaic effect to convert the photon energy to electrical current, are an important solar energy conversion technique. LÄS MER