Sökning: "CLT: KL-trä: korslaminerat trä: murverk: påbyggnad: eurokod 6"

Hittade 1 uppsats innehållade orden CLT: KL-trä: korslaminerat trä: murverk: påbyggnad: eurokod 6.

  1. 1. Påbyggnad med CLT-bjälklag i kvarteret Höken 1 : En studie av konstruktionsmässiga och ekonomiska förutsättningar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utveckling

    Författare :Markus Lidqvist; [2015]
    Nyckelord :CLT: KL-trä: korslaminerat trä: murverk: påbyggnad: eurokod 6;

    Sammanfattning : Är korslaminerat trä ett bra alternativ för påbyggnader? Studiens syfte är att utreda hur väl påbyggnader i CLT står sig som alternativ i konkurrens med andra metoder att ta fram nya bostäder inom tätort där ett behov av förtätning finns. Studien riktar sig till en eventuell byggherre och i första hand till uppdragsgivaren: AB Gotlandshem. LÄS MER