Sökning: "CMC"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet CMC.

 1. 1. Im Zwiegespräch mit dem Computer : ICT und digitale Kompetenzen zur Förderung und zur Motivation der Sprachentwicklung von Lernern einer Fremdsprache mit Focus auf die mündliche Sprachentwicklung

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Alexandra Agerberg; [2018]
  Nyckelord :Kommunikativ kompetens; muntlig språkkompetens; second language aquisition; andraspråksinlärning; moderna språk; will to communicate WTC ; information and communication technology ICT ; computer mediated communication CMC ; elevmotivation; IT i skolan.; Kommunikativ kompetens; muntlig språkkompetens; second language aquisition; andraspråksinlärning; moderna språk; will to communicate WTC ; information and communication technology ICT ; computer mediated communication CMC ; elevmotivation; IT i skolan.;

  Sammanfattning : Aim – The paper at hand has three aims which are based on the recent adjustments made to the Swedish curriculum which take effect in summer 2018 and stipulate the implementation of digital competence in all subjects. Firstly, the study examines the effect of ICT and digital media/ aids on the WTC and motivation of second language learners. LÄS MER

 2. 2. Bioplastic material from microalgae : Extraction of starch and PHA from microalgae to create a bioplastic material

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Nathalie Johnsson; Fredrik Steuer; [2018]
  Nyckelord :Bioplastic material; Starch; PHA; PH3B; Extraction; Microalgae; Polymers; Bioplastiskt material; Stärkelse; PHA; PH3B; Extraktion; Mikroalger; Polymerer;

  Sammanfattning : Microalgae used in sewers to capture CO2 eventually turns into waste material. Through the use oftheir biomass, the waste algae can be given a new purpose. In this study attempts to extract starch or PHA from three different algae; Calothrix Scytonemicola, Scenedesmus Almeriensis and Neochloris Oleoabundans, were made. LÄS MER

 3. 3. The role of instant messenger as computermediated communication tool for knowledge sharing and teamwork performance

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Johannes Hönlinger; [2018]
  Nyckelord :instant messenger; computer-mediated communication; teamwork performance; emoticons; CMCI;

  Sammanfattning : Background: The virtuality of teams has increased due to the emergence computer-mediated communication (CMC) tools in the last decades. The push of instant messengers (IM) in private life has also lead to a stronger influx in the professional context. LÄS MER

 4. 4. “Jag skäms för min existens typ” En kvalitativ studie om socialt stöd via internet för personer med social ångest

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Larsson; Camilla Nilsson Möllers; [2017-03-06]
  Nyckelord :Social ångest; socialt stöd; CMC; Storytelling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka ämnen som diskuterades rörande social ångest på internetforumet Familjeliv. Vi granskade trådar och gjorde urvalet genom en dold observation, utifrån en hermeneutisk ansats, vi analyserade empirin med en tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Ett digitalt engelskklassrum via CMC : Hur påverkar det elevers skriftliga förmåga?

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Salloum; Emma Jensen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER