Sökning: "CMC"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet CMC.

 1. 1. Im Zwiegespräch mit dem Computer : ICT und digitale Kompetenzen zur Förderung und zur Motivation der Sprachentwicklung von Lernern einer Fremdsprache mit Focus auf die mündliche Sprachentwicklung

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Alexandra Agerberg; [2018]
  Nyckelord :Kommunikativ kompetens; muntlig språkkompetens; second language aquisition; andraspråksinlärning; moderna språk; will to communicate WTC ; information and communication technology ICT ; computer mediated communication CMC ; elevmotivation; IT i skolan.; Kommunikativ kompetens; muntlig språkkompetens; second language aquisition; andraspråksinlärning; moderna språk; will to communicate WTC ; information and communication technology ICT ; computer mediated communication CMC ; elevmotivation; IT i skolan.;

  Sammanfattning : Aim – The paper at hand has three aims which are based on the recent adjustments made to the Swedish curriculum which take effect in summer 2018 and stipulate the implementation of digital competence in all subjects. Firstly, the study examines the effect of ICT and digital media/ aids on the WTC and motivation of second language learners. LÄS MER

 2. 2. “Jag skäms för min existens typ” En kvalitativ studie om socialt stöd via internet för personer med social ångest

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Larsson; Camilla Nilsson Möllers; [2017-03-06]
  Nyckelord :Social ångest; socialt stöd; CMC; Storytelling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka ämnen som diskuterades rörande social ångest på internetforumet Familjeliv. Vi granskade trådar och gjorde urvalet genom en dold observation, utifrån en hermeneutisk ansats, vi analyserade empirin med en tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Challenges associated with effective task execution in a Virtual Learning Environment: A case study of Graduate Students of a University

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :Adewale Yusuf; [2017]
  Nyckelord :Task execution; Virtual learning environment; Computer mediated communication CMC ; learning management system; Open start free pace OSFP ;

  Sammanfattning : Context: In recent years, more and more people have started showing an increasing interest in distance or web-based education. Some of the reasons for this are the improvement in information and communication technology, as well as advancement in computer networking infrastructures. LÄS MER

 4. 4. Nyanserna i en emoticons leende : En kvantitativ innehållsanalys av språkegenskaper i chattforumet Facebook Messenger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnea Rönn; [2017]
  Nyckelord :computer-mediated communication; CMC; asynkron chatt; synkron chatt; instant messaging; chattspråk; emoticon; onomatopoetiska uttryck; formellt skriftspråk; talspråk; Facebook Messenger; interaktionsmedier; verksamhetsramar;

  Sammanfattning : Jag undersöker chattmeddelandet i forumet Facebook Messenger för att se om jag kan finna mönster i de språkliga egenskaper som återfinns. Jag undersöker om egenskaperna innehar mest talspråkliga eller mest skriftspråkliga egenskaper, alternativt om egenskaperna kan anses vara unika för internetchatt. LÄS MER

 5. 5. Ett digitalt engelskklassrum via CMC : Hur påverkar det elevers skriftliga förmåga?

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Salloum; Emma Jensen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER