Sökning: "CMC"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet CMC.

 1. 1. Linguistic Differences in Real Conversations: Human to Human vs Human to Chatbot

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Eirini Silkej; [2020-03-02]
  Nyckelord :engelska; English learner; Natural language processing; Artificial Intelligence; AI; Linguistics and AI; Text messaging; Instant Messaging; IM; Chatbot; Mitsuku; Computermediated communication; CMC;

  Sammanfattning : This study investigates how students communicate in writing when they know thattheir conversational partner is a human being in comparison to how they communicate whenthey know their partner is a chatbot. The participants are upper secondary students of English. LÄS MER

 2. 2. Bedömning i pandemins tid : Gymnasielärares erfarenheter av formativ bedömning och examination i svenskämnet under coronakrisen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Alexander Arnberg; [2020]
  Nyckelord :coronavirus; distansundervisning; formativ bedömning; gymnasiet; svenskämne; examination; CMC; FTF; respons;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur fyra gymnasielärare i svenska arbetade med formativ bedömning samt examination under utbrottet av Covid-19 våren 2020. Studien består av fyra nätbaserade intervjuer med verksamma svenskämneslärare i syfte att ta reda på hur de upplevde sin hantering av formativ bedömning och examination av elever i samband med den rådande coronakrisen. LÄS MER

 3. 3. Planning Processes in Speaking, Texting, and Writing – The effect of reader’s and listener’s temporal and spatial presence on planning in language production

  Master-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Kajsa Gullberg; [2020]
  Nyckelord :language processing; spoken language production; written language production; computer mediated communication; CMC; planning processes; texting; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis investigates planning processes in language production, more specifically in texting as compared to speaking and writing, through pauses analyses (Goldman Eisler, 1969; Matsuhashi, 1981). Texting is used to examine the role of the spatial and temporal presence of a listener/reader in language production. LÄS MER

 4. 4. The Dawn of Digital Classroom : Experiencing the English school subject through distance education during the covid-19 pandemic

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niklas Persson; [2020]
  Nyckelord :English; upper-secondary school; distance education; CMC; teachers; students;

  Sammanfattning : As a result of the Covid-19 pandemic, peoples’ everyday lives have been affected, including the teachers and students in Swedish upper-secondary schools while teaching and learning English. Due to this, both parties have had to experience the English classroom in the shape of distance education through computer-mediated communication (CMC). LÄS MER

 5. 5. Using Bidirectional Encoder Representations from Transformers for Conversational Machine Comprehension

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Evangelina Gogoulou; [2019]
  Nyckelord :conversational machine comprehension; question answering; transformers; self-attention; language modelling; samtalsmaskinförståelse; frågesvar; transformatorer; självuppmärksamhet; språkmodellering;

  Sammanfattning : Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) is a recently proposed language representation model, designed to pre-train deep bidirectional representations, with the goal of extracting context-sensitive features from an input text [1]. One of the challenging problems in the field of Natural Language Processing is Conversational Machine Comprehension (CMC). LÄS MER