Sökning: "CMD"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet CMD.

 1. 1. Chefer som agerar – olika? En kvantitativ studie om könsskillnader i chefers åtgärder för att undvika sjukskrivning av medarbetare med vanlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Dahlbäck Linnér; [2023-09-22]
  Nyckelord :Vanlig psykisk sjukdom; CMD; Chefer; Könsskillnader; Könssegregation; Förebyggande åtgärder; Privat sektor; Regressionsanalys. Common mental disorders; CMD; Managers; Gender differences; Gender segregation; Preventive measures; Private sector; Regression analysis;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro till följd av vanliga psykiska sjukdomar (CMD) såsom utmattningssyndrom, ångest och depression fortsätter att öka. Chefer är enligt lag skyldiga att agera för att undvika sjukskrivning, men behöver ges förutsättningar att omsätta lagarna i praktiken. LÄS MER

 2. 2. In Search of a Posture of Peace : Nuclear deterrence and the possibility of a Non-Offensive Defence with examples of India, Pakistan and Kazakhstan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Tijmen Hoekstra; [2021]
  Nyckelord :Non-Offensive Defence; Nuclear Deterrence; Nuclear Posture; Posture of War; Posture of Peace;

  Sammanfattning : This thesis takes the initial steps to find what it calls a ‘posture of peace’, a counterpart to what Hobbes refers to as a posture of war (Hobbes 1651/2004: 79)1. A posture of war representsdefensive initiatives that can be interpreted by others as a certain preparation for conflict, and its base definition is used as a template to formulate an initial version of a posture of peace2. LÄS MER

 3. 3. ‘All out for shale’ : the mental health impacts of the government’s fracking policy: evidence from Lancashire, England

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ryan Waugh; [2020]
  Nyckelord :Shale gas developments; Fracking; Mental Health; United Kingdom; Sustainability Science; Environmental Justice; Social Sciences;

  Sammanfattning : Shale gas extraction commonly known as fracking had support from the UK government with their ‘all out for shale’ policy. Despite this industry has struggled to establish itself mainly due to strong opposition from communities concerned about environmental and health impacts. LÄS MER

 4. 4. "Det här med psykisk ohälsa är svårt, just eftersom man inte kan ta på det" : En kvalitativ studie om att som operativ chef hantera medarbetares psykiska ohälsa

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marie Broman; [2020]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; common mental disorders; personalansvar; chefskap; organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och utgör en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro från arbetsplatser. Att hantera anställdas psykiska ohälsa är en krävande uppgift och ett stort ansvar som åläggs chefer, men trots detta saknas chefsperspektivet inom forskningsområdet. LÄS MER

 5. 5. Estimation of Statistical Properties in a Mobile MIMO System

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Torsten Molitor; Hilding Wollbo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Several measures to evaluate the stationarity of a MIMO radio channel are proposed and implemented. The analysis is performed on a Kronecker model implementation of the channel matrix covariance, which describes the statistical characteristics and transmission properties of the radio channel. LÄS MER