Sökning: "CMIA"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet CMIA.

  1. 1. Verifiering av EliA-metoden för analys av reumatoid faktor IgM och anti-CCP IgG

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

    Författare :Sana Kumbaric; Lejla Odobasic; [2019]
    Nyckelord :ACR; CMIA; nephelometry; autoantibodies; verification; ACR; CMIA; nefelometri; autoantikroppar; verifiering;

    Sammanfattning : Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste autoimmuna sjukdomen och prevalensen är 0.5-1.0% av populationen i industriella länder. Diagnos av RA sker bland annat genom analys av markörerna reumatoid faktor (RF) samt antikroppar mot cykliskt citrullinerad peptid (anti-CCP). LÄS MER