Sökning: "CMS"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet CMS.

 1. 1. Energy reconstruction with artificial neural networks on LDMX simulations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Daniel Magdalinski; [2020]
  Nyckelord :Dark matter; LDMX; electromagnetic calorimeter; neural networks; convolutional neural networks; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : It is clear from evidence such as rotational curves and cosmic microwave background measurements that dark matter exists. The light dark matter experiment (LDMX) will search for dark matter in the sub-GeV range. It will do this using missing-momentum measurements of electrons interacting with a Tungsten target. LÄS MER

 2. 2. Presentation och lagring av data från vibrationsmätning utförd i ett kallvalsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Eddie Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; Prediktivt underhåll; PLC; SCADA; SQL;

  Sammanfattning : Digitaliseringen innebär att stålindustrin idag står inför stora utmaningar, där krav på minskad miljöpåverkan i kombination med hög konkurrens ställer höga förväntningar på stålindustrins tillverkningsmetoder. För att erhålla en mer hållbar tillverkningsprocess och höja sin konkurrenskraft väljer många industrier att försöka digitalisera sin verksamhet i allt större utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Phenomenology of Exotic Decays of Vector-Like Quark X5/3 into Doubly-Charged ScalarXinto Doubly-Charged Scalar

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Högenergifysik

  Författare :Jakub Salko; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Searches for the Vector-Like Quarks usually look for their signatures assuming they decay purely into Standard Model particles. In this paper, we explore one possible exotic decay of the Vector-Like Quark with electric charge +5/3, X5/3. LÄS MER

 4. 4. Defeated With Their Own Weapons: Conflict Management Adaptation in Cross-Cultural Conflict Among British and Spanish Expatriates

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lea Franco; [2020]
  Nyckelord :Intercultural conflict; conflict management; cross-cultural adaptation; cultural intelligence; cross-cultural experience; expatriates; Spain; United Kingdom; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to intercultural encounters becoming more and more frequent in times of globalization, the importance of successful intercultural conflict management has increased. In intercultural conflict, cultural differences in conflict management styles (CMS) can lead to misunderstandings and poorer negotiation outcomes. LÄS MER

 5. 5. Webbutveckling hos Noboxsolutions AB

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Greta Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :CMS; WordPress; Grafisk Design; Responsiv design; Spelutveckling; Databaser;

  Sammanfattning : This report describes the web development work at Noboxsolutions AB. Two projects have been created during the course of the ten weeks. A website created in WordPress, and a game to be used for advertising purposes. LÄS MER