Sökning: "CNN"

Visar resultat 1 - 5 av 465 uppsatser innehållade ordet CNN.

 1. 1. Convolutions on graphs for learning vehicle crash behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Daniel Adin; [2021-11-09]
  Nyckelord :Computer; science; computer science; engineering; graph; convolutions; inite element method; project; thesis;

  Sammanfattning : Convolutional Neural Networks (CNN) have shown successful results in the recent years, especially within the area of image analysis. The idea of learning to predict the result of a crash simulation using machine learning rose from the analogy between images and Finite Element models (FE-models) used in crash simulations. LÄS MER

 2. 2. Avläsning av EEG-data från Emotiv Epoc X för ett SSVEP-baserat braincomputer interface för att spela Snake

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Carl Erenstedt; Alexander Ohlin; David Persson; Gustav Pihlquist; Samuel Widén; Carlos Yechouh; [2021-09-14]
  Nyckelord :BCI; EEG; Snake; SSVEP; CCA; Emotiv Epoc; CNN; responstid;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att utforma ett BCI som kan styra datorspeletSnake i realtid. Spelet styrs genom att inducera steady state visually evoked potentials i hjärnan via flimrande stimuli av vissa frekvenser. Den resulterande elektriskaaktiviteten i hjärnan läses sedan ut med hjälp av elektroencefalografi via EmotivEpoc X. LÄS MER

 3. 3. Funktionell PCA mot Artificiella Neuronnät

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Freja Nordh; Mattis Hallberg; Shayan Mollahosseini; Jack Sandberg; Erik Jansson; Philip Gard; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport fokuserar på jämförelsen av några olika klassificeringsmetoder appliceradepå bilddatan Fashion-MNIST. De olika metoderna är artificiella neurala nätverk och funktionellprincipalkomponentanalys och principalkomponentanalys. För de neurala nätverken har vi tvåtyper: CNN och FNN. LÄS MER

 4. 4. Application of Machine Learning Algorithms for Post Processing of Reference Sensors

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :VASILIKI LAMPROUSI; [2021-04-01]
  Nyckelord :Object detection; machine learning; camera; sensors; semi-supervised learning;

  Sammanfattning : The Autonomous Drive (AD) systems and Advanced Driver Assistance Systems(ADAS) in the current and future generations of vehicles include a large numberof sensors which are used to perceive the vehicle’s surroundings. The productionsensors of these vehicles are verified and validated against reference data that areoriginated from high-accurate reference sensors that are placed in a reference roofbox at the top of the vehicle. LÄS MER

 5. 5. Text Classification of Human Resources-related Data with Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christine Rosquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Text classification has been an important application and research subject since the origin of digital documents. Today, as more and more data are stored in the form of electronic documents, the text classification approach is even more vital. LÄS MER