Sökning: "COMSOL"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet COMSOL.

 1. 1. Simulation of solidification and cooling of a casting product using COMSOL Multiphysics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Tom Allen; [2019]
  Nyckelord :Heat transfer; casting; phase change; COMSOL Multiphysics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this project, the cooling and solidification processes for a Valmet Foundry product have been simulated in order to shorten the cooling time. The study has also been done in cooperation with RISE Swecast in Jönköping, as a part of finding ways to make casting procedures more energy efficient. LÄS MER

 2. 2. Development of Acoustic Simulations using Parametric CAD Models in COMSOL

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Rubén Noya Pozo; Antoine Bouilloux-Lafont; [2019]
  Nyckelord :parametric CAD models; KBE; acoustic simulations; optimisation; collaboration; MDO; Parametriska CAD modeller; KBE; akustiksimulering; optimering; samarbete; MDO;

  Sammanfattning : With constantly changing regulations on emissions, heavy commercial vehicles manufacturers have to adapt for their products to preserve their quality while meeting these new requirements. Over the past decades, noise emissions have become a great concern and new stricter laws demand companies to decrease their vehicle pass-by noise target values. LÄS MER

 3. 3. Fjärde generationens fjärrvärme och samförläggning vid Kiruna stadsomvandling : Ett samarbete mellan LTU och Tekniska Verken i Kiruna AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Mattias Wirsenius; [2019]
  Nyckelord :4GDH; Fjärde generationens fjärrvärme; samförläggning; Kiruna stadsomvandling; Tekniska Verken i Kiruna; Comsol; Teknoekonomisk analys;

  Sammanfattning : En tredjedel av Kirunas stad är på väg att flyttas och med det kommer nya möjligheter för en utveckling av den nya stadsdelen. Kiruna stad vill bygga ett attraktivt och hållbart samhälle som utnyttjar ny teknik för en energi- och resurssmart stadsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Dynamic Soil-Structure Interactionof Soil-Steel Composite Bridges : A Frequency Domain Approach Using PML Elements and Model Updating

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :DIEGO FERNANDEZ BARRERO; [2019]
  Nyckelord :Dynamics; soil-steel bridges; soil-structure interaction; model updating; PML; particle swarm; corrugated steel plates; frequency domain assurance criteria; parallel computing 2;

  Sammanfattning : This master thesis covers the dynamic soil structure interaction of soil-steel culverts applyinga methodology based on the frequency domain response. At the first stage of this masterthesis, field tests were performed on one bridge using controlled excitation. LÄS MER

 5. 5. Design of a Permanent Magnet Synchronous Generator with Alnico Magnets

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Fausto Lopez Gomez Partida; [2019]
  Nyckelord :Permanent magnets; Permanent magnet synchronous generator; Alnico;

  Sammanfattning : Following the trends to diminish the fossil fuel energy production new technologies known for their renewable sources have become a signficant option for helping combat climate change and handle the current oil prices. These new technologies base their power production on already established physical principles that convert mechanical power to electrical power. LÄS MER