Sökning: "COPD"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet COPD.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av kroniskt obstruktiv lungsjukdom i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Sundström; Magdalena Vestlin; [2020]
  Nyckelord :chronic obstructive pulmonary disease; district nurse; experiences; primary health care; qualitative interview study; distriktssköterska; kvalitativ intervjustudie; erfarenheter; kroniskt obstruktiv lungsjukdom; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukdomen KOL kan orsaka begränsningar i det dagliga livet för varje enskild individ. Primärvården är en viktig aktör i omhändertagandet av patienter, där omvårdnaden vid KOL är av stor vikt för patienters hälsa. LÄS MER

 2. 2. Astma/KOL sjuksköterskans erfarenhet av att motivera patienter med KOL diagnos till ökad fysisk aktivitet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emmely Hillsäter Johansson; Maria Viding; [2020]
  Nyckelord :Asthma COPD nurse; experiences; motivate; physical activity; COPD diagnosis; Astma KOL sjuksköterska; erfarenheter; motivera; fysisk aktivitet; KOL diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården. En viktig del av astma/KOL sjuksköterskans roll är att motivera patientgruppen till ökad fysisk aktivitet då de ofta är fysiskt inaktiva på grund av sitt hälsotillstånd. LÄS MER

 3. 3. Följsamhet av läkemedel bland äldre människor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Josefine Hörström; [2020]
  Nyckelord :medical adherence; COPD; Följsamhet; äldre människor; hypertoni; depression;

  Sammanfattning : Följsamhet är när patienten följer den angivna ordinationen. En bra följsamhet är ofta avgörande för en bra behandling och är kopplad till en lägre dödlighet. En dålig följsamhet ökar risken att drabbas av sjukdom och ökar hälsovårdskostnader. I utvecklade länder är följsamheten 50 %. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilia Cederlund; Sofie Lundcrantz; [2020]
  Nyckelord :Chronic obstructive pulmonary disease; literature study; nursing; patient experiences; suffering.; Kronisk obstruktiv lungsjukdom; lidande; litteraturstudie; omvårdnad; patientupplevelser.;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en progressiv och obotlig sjukdom som påverkar andningsfunktionen och orsakar lidande. Sjukdomen medför ett stort behov av hälso- och sjukvård och leder till stora samhällskostnader. LÄS MER

 5. 5. Biophysical differences between COPD, CF and healthy airways mucus.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Vladislav Genevskiy; [2020]
  Nyckelord :CF; COPD; mucus; structure;

  Sammanfattning : An improved understanding of the mucus biophysical alteration in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cystic fibrosis (CF) patients is a milestone towards a more accurate and effective treatment of these common and highly debilitating conditions. Little is known about the variations in mucus structure between ill and healthy individuals. LÄS MER