Sökning: "COPD"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet COPD.

 1. 1. Hur upplever sjuksköterskor att samtala med döende patienter inom palliativ vård?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Baraa Muhammad; Hiba Mohsen; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor ; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt socialstyrelsen (2016) avlider varje år mellan 90 000 och 100 000 personer i Sverige. Utav dessa personer behöver 70000–75000 palliativ vård i någon form. Den palliativa vården grundas på ett förhållningssätt som har till syfte att förbättra livskvaliteten för patienter. LÄS MER

 2. 2. Adherence to inhalation technique and drugsin general in asthma- and COPD-patients.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Astrid Elander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sex minuters gångtest och simulerad flygresa hos patienter med KOL

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

  Författare :Maria Svensson; [2018]
  Nyckelord :KOL; flygresa; 6MWT; gångtest; HAST; höghöjdssimulering; lungfunktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Copingstrategier hos patienter med KOL : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josefin Albertsson; Matilda Bergström; [2018]
  Nyckelord :COPD; coping strategies; lifeworld; patient; support; copingstrategier; KOL; livsvärld; patient; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: KOL är en sjukdom som drabbar luftvägarna och lungorna. Sjukdomen kännetecknas av att patienten får ett begränsat luftflöde och den vanligaste riskfaktorn för KOL är tobaksrökning. KOL påverkar hela patientens livsvärld då sjukdomen har både fysisk och psykisk påverkan och patienten är ofta i behov av stöd. LÄS MER

 5. 5. Strategier som personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom använder för att hantera vardagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Persson; Martin Lindén; [2018]
  Nyckelord :Chronic obstructive pulmonary disease; COPD; coping; day-to-day life; strategies; Dagligt liv; hantering; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal personer som lider av Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) ökar både i Sverige och i världen. KOL beskrivs som en kronisk, progressiv sjukdom som orsakar en betydande känsla av ohälsa och leder till lidande. LÄS MER