Sökning: "COPM arbetsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden COPM arbetsterapi.

 1. 1. Självskattad hälsa och vardagliga aktiviteter före och efter multidisciplinär dagvård för personer med Parkinson.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Mimi Kasseberg; Christina Gisler Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Aktiviteter i det dagliga livet; arbetsterapi; Parkinsons sjukdom; SF-12; självskattad hälsa;

  Sammanfattning : För personer med diagnosen Parkinson, en progredierande sjukdom där både motoriska och icke-motoriska symtom påverkar vardagen, är det viktigt att stödja den enskilde individen att få uppleva hälsa. Dagrehabiliteringen på berörd klinik, har varit ett inarbetat multidisciplinärt arbetssätt, och erbjudit deltagarna träning vid två tillfällen i veckan under en fem veckorsperiod. LÄS MER

 2. 2. Vardagsaktiviteter relaterat till cancerbehandling – en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Ronja Nilsson; Belinda Stefansdotter; [2016]
  Nyckelord :Vardagsaktiviteter; Cancer; Cancerbehandling; Arbetsterapi; Enkät; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka en av tre svenskar drabbas av cancer någon gång under sin livstid. För att upprätthålla fysiska och psykiska funktioner och behålla livskvalitén har cancerrehabilitering börjat bli aktuellt för klienterna från att de får diagnosen, efter behandling men även i den kroniska och palliativa fasen. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsproblemer hos borgere som udelukkende er henvist til fysisk ambulant genoptræning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Ulla Andersen; [2014]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; arbetsterapeutiska interventioner; stress; utmattningssyndrom; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Baggrund: Der er sammenhæng mellem ældre menneskers deltagelse i forskelligartede aktiviteter og sundhed, dog indeholder henvisninger til kommunal genoptræning hovedsageligt beskrivelser af fysiske vanskeligheder. Formål: At kortlægge hvorvidt den ældre borger, henvist til fysisk ambulant genoptræning, oplever aktivitetsproblemer og i så fald hvilke, samt hvordan de prioriteres. LÄS MER

 4. 4. Handrelaterade aktivitetsbegränsningar och greppstyrka hos kvinnor över 75 år som upplever nedsatt handfunktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Dina Strålö; [2013]
  Nyckelord :Arbetsterapi; aktivitet; Canadian Occupational Performance Measure COPM ; Quick Disability of the Arm; Shoulder and Hand QuickDASH ; Jamar Dynamometer; Pinch Gauge; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Forskning har visat att handfunktion försämras med stigande ålder och begränsar äldre människors aktiviteter i det dagliga livet. Syftet med studien var att ta reda på i vilka dagliga aktiviteter äldre kvinnor upplever aktivitetsbegränsningar på grund av upplevd nedsatt handfunktion. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsförändring hos personer med spondylartrit

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jenny Andersson; Tove Andersson; [2009]
  Nyckelord :COPM; aktivitetsutförande; aktivitetstillfredställelse; spondylartrit; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva aktivitetsproblem hos personer med spondylartrit och att jämföra aktivitetsutförande och aktivitetstillfredställelse före och efter rehabilitering samt att undersöka huruvida resultatet skiljer sig mellan kön och olika åldersgrupper. Urvalsgruppen bestod av 38 personer med diagnosen spondylartrit som var inskrivna på en reumatologisk klinik i Skåne. LÄS MER