Sökning: "COSO – model"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden COSO – model.

 1. 1. Strategisk riskhantering inom möbelbranschen : En intervjustudie om riskhantering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Branka Kozul; [2018]
  Nyckelord :furniture industry; office furniture; risk; risk management; möbelindustri; kontorsmöbler; risk; riskhantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalisering och utveckling samt allt större konkurrens har ökat risker för många företag. Detta, tillsammans med de tidigare uppkomna finansiella kriserna i världen har gjort att vikten av riskhantering har ökat. LÄS MER

 2. 2. Risk Management tillämpat som styrverktyg : En fallstudie på Gnutti Carlo Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Olsson; Fredrik Olsson; [2017]
  Nyckelord :Risk Management; ERM; COSO; Strategic Risk Management; Risk Management; ERM; COSO; Strategisk riskhantering;

  Sammanfattning : Examensarbete, Controllerfördjupningen, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, Kurskod: 4FE18E, VT 2017. Författare: Fredrik Olsson & Viktor Olsson Handledare: Elin Funck Examinator: Fredrik Karlsson & Elin Funck Titel: Risk Management tillämpat som styrverktyg – En fallstudie på Gnutti Carlo Sweden AB Bakgrund: Globaliseringen föranleder att företag idag är mer utsatta för risker än någonsin. LÄS MER

 3. 3. Internal Control application : Empirical evidence from Sweden

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Ramy Abou Zaid; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AimThe aim of this study is to explore based on internationally recognised frameworks:1. how internal control structures are applied in Sweden among different sectors;2. how organizational size and environment affect internal control structures; and3. the impact of internal control structures on organizational performance. LÄS MER

 4. 4. Intern kontroll: En fallstudie på Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Almqvist; Malin Hammerin; [2016]
  Nyckelord :Internal Control; COSO; The three Lines of Defence; Chaos theory; Trafikverket; Authority.; Intern kontroll; COSO; Ansvarslinjer; Kaosteorin; Trafikverket; Myndighet.;

  Sammanfattning : Internal control is something that’s grown more important for enterprises to keep in mind. The community is increasingly affected by the IT-development which demands a bigger degree of security. LÄS MER

 5. 5. The effects of regulations on risk management within the Swedish Banking Sector

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alina Parfenova; Lena Karlsson; [2016]
  Nyckelord :: Risk Management; Operational Risk Management; Regulations; Three Line of Defence; COSO Framework; Swedish Banks;

  Sammanfattning : This research shed the light on regulations and their effects on operational risk management within the Swedish Swedish Banking Sector. The focus lies on operational risk management due to the introduction of new regulations such as FFFS 2014:1, FFFS 2014:4 and FFFS 2014:5. LÄS MER