Sökning: "COSO ERM"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden COSO ERM.

 1. 1. Strategisk riskhantering inom möbelbranschen : En intervjustudie om riskhantering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Branka Kozul; [2018]
  Nyckelord :furniture industry; office furniture; risk; risk management; möbelindustri; kontorsmöbler; risk; riskhantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalisering och utveckling samt allt större konkurrens har ökat risker för många företag. Detta, tillsammans med de tidigare uppkomna finansiella kriserna i världen har gjort att vikten av riskhantering har ökat. LÄS MER

 2. 2. Risk Management tillämpat som styrverktyg : En fallstudie på Gnutti Carlo Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Olsson; Fredrik Olsson; [2017]
  Nyckelord :Risk Management; ERM; COSO; Strategic Risk Management; Risk Management; ERM; COSO; Strategisk riskhantering;

  Sammanfattning : Examensarbete, Controllerfördjupningen, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, Kurskod: 4FE18E, VT 2017. Författare: Fredrik Olsson & Viktor Olsson Handledare: Elin Funck Examinator: Fredrik Karlsson & Elin Funck Titel: Risk Management tillämpat som styrverktyg – En fallstudie på Gnutti Carlo Sweden AB Bakgrund: Globaliseringen föranleder att företag idag är mer utsatta för risker än någonsin. LÄS MER

 3. 3. ERM - INTEGRATION I OLIKA BRANSCHER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alma Turkovic; Elisabeth Johansson; [2016-06-30]
  Nyckelord :Företagsövergripande riskhantering ERM ; ISO; COSO; Integration; Riskhantering; Riskstyrning; Implementering; Fördelar; Likheter; Branscher; Företag; Portfölj av risker.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Risk Management - Differences in Use Between Public and Private Organizations. Benchmarking Municipalities from an Enterprise Perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Warnander; Sofie Dersén; [2016]
  Nyckelord :Risk management; management control; COSO; public organizations; private organizations; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to contribute to the knowledge on the use of risk management and especially ERM in different context. More specifically the aim is to find what similarities and differences there are in the use of ERM between public and private sector, as well as to find what variations there are within each sector. LÄS MER

 5. 5. Implementing Enterprise Risk Management in Swedish Corporations: A Study of Incentives and Obstacles

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Wendt; Axel Lindnér; [2013]
  Nyckelord :Enterprise Risk Management ERM ; Risk Management; Implementation; Risk Ownership; Incentives; Obstacles; COSO.; Business and Economics;

  Sammanfattning : In Sweden, a number of companies have started viewing risk management from a holistic perspective rather than a silo-based one. This holistic approach is referred to as Enterprise Risk Management (ERM). Research on ERM has mainly focused on the implementation process and whether it can be value adding for shareholders. LÄS MER