Sökning: "COSO-modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet COSO-modellen.

 1. 1. Intern kontroll: En fallstudie på Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Almqvist; Malin Hammerin; [2016]
  Nyckelord :Internal Control; COSO; The three Lines of Defence; Chaos theory; Trafikverket; Authority.; Intern kontroll; COSO; Ansvarslinjer; Kaosteorin; Trafikverket; Myndighet.;

  Sammanfattning : Internal control is something that’s grown more important for enterprises to keep in mind. The community is increasingly affected by the IT-development which demands a bigger degree of security. LÄS MER

 2. 2. Intern Kontroll : - en studie av kommuners interna kontroll avseende ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Hansson; Johanna Olsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The background to our study is that we noticed in the media several cases of internal financial crime in communities, this meant that we started thinking about the municipalities' internal controls, control activities and if one of them can find associated with internal financial crime. The study research question is: How municipalities work with internal controls to prevent financial crime? To answer the question we began to examine various human factors with the help of another Fraud Triangle and the COSO model. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av COSO-modellen i en regional bank – en fallstudie på bankens arbete med intern styrning och kontroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Artur Umiastowski; [2016]
  Nyckelord :Intern styrning och kontroll; COSO-modellen; riskhantering; intressent och legitimitetsteorin; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den interna kontrollens slag mot bedrägerier : En fallstudie med COSO-modellen som utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ese Akatakpo; Sanna Thunström; [2015]
  Nyckelord :Internal control; Internal accounting; COSO; Risk assessment; Intern kontroll; Intern revision; COSO; Riskanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder problemet bakom finansiellt bedrägeri. Då bedrägeri är ett vanligt förekommande ekonomibrott är det ett problem alla företag kan utsättas för. Syftet med uppsatsen är att försöka få en djupare förståelse för den interna kontrollen och vilken roll den spelar inom företag. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunkt

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Axel Johansson; Rasoul Adeli; [2015]
  Nyckelord :Internal control; Efficiency; Control; Intern kontroll; effektivitet; styrning;

  Sammanfattning : Sammanfattning – ”Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunkt”Datum: 28e maj 2015Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 ECTSInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens HögskolaFörfattare: Rasoul Adeli Axel Johansson23e augusti 1978 6e mars 1989Titel: Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunktHandledare: Stefan SchillerNyckelord: Internkontroll, effektivitet, styrningFrågeställning: Kan internkontroll bidra till att effektivisera styrningen av bolag enligt revisorerna, och i så fall hur?Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka revisorernas syn på vikten av internkontroll. Syftet är även att undersöka om och hur internkontroll kan bidra till att effektivisera styrningen av bolag enligt revisorerna. LÄS MER