Sökning: "CPT-sondering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet CPT-sondering.

 1. 1. Jämförelse av portrycksmätning i Uppsalalera mellan portrycksmätare och dissipationstest

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :David Ahlgren Mattsson; [2019]
  Nyckelord :dissipation test; pore pressure; Cone penetration test; pore pressure measurement; dissipationstest; portryck; CPT-sondering; portrycksmätning;

  Sammanfattning : Portrycket är en viktig parameter för att bestämma jordens egenskaper, såsom dränering, permeabilitet och stabilitet (då portrycket har en påverkan på den effektiva spänningen i jorden). Portrycket kan mätas med portrycksmätare men det kan även mätas under ett Cone penetrating test (CPT) med ett s.k. dissipationstest. LÄS MER

 2. 2. Skjuvhållfasthetsbestämning i kohesionsjord : en del av ett utvecklingsprojekt för en ny vingförsöksutrustning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frida Lundin; [2018]
  Nyckelord :Skjuvspänning; Lera; Vingförsök; Parameterstudie; Nova-log vane;

  Sammanfattning : The report is part of the development project run by Ingenjörsfirman Geotech AB, where some of the field investigations were carried out in collaboration with Bohusgeo AB. The aim of the thesis is to do field investigations with the new Vane Geotech Nova (Nova-vane) equipment, and compare the results with known and proven methods. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse mellan CPT-sondering och CRS-försök med avseende på deformationsegenskaper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Zoran Taloyan; [2018]
  Nyckelord :CRS-testing; CPT-probing; deformation modules; Upplands-Väsby clay; Uppsala clay; comparison; CRS-försök; CPT-sondering; deformationsmoduler; Upplands-Väsbylera; Uppsalalera; jämförelse;

  Sammanfattning : Deformationsmoduler förklarar hur ett material eller ett område beter sig och deformeras vid olika laster. CRS-försök, komprimerar prover under en konstant deformationshastighet med erhållna moduler såsom: M0 och ML, med hjälp av rutinundersökning. LÄS MER

 4. 4. CPT-sondering och trycksondering, en jämförande studie om utvärdering av friktionsvinkel i friktionsjord

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Adam Bolinder; [2017]
  Nyckelord :Friction; friction angle; CPT; pressure probe; correlation; Friktion; friktionsvinkel; CPT-sondering; trycksondering; korrelation;

  Sammanfattning : Knowledge of the soils friction angle is necessary to avoid landslides at slope stability surveys and dimensioning for foundation of different constructions. Frictional forces mainly builds up friction soil and the friction angle is defined by the angle when landslides occur. Friction angle can be evaluated using CPT or pressure probe. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av odränerad skjuvhållfasthet mellan CPT-sondering och fallkonförsök på Uppsalalera

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Axel Svensson; [2017]
  Nyckelord :Shear strength; Cone penetration-test; drop cone test; Fallkonförsök; CPT-sondering; skjuvhållfasthet;

  Sammanfattning : The knowledge about the shear strength of a soil is important because it is a key parameter that is used in many calculations in construction engineering. Some examples of what’s possible to calculate are slope stability, the soil pressure against retaining walls and the carrying capacity of building foundations. LÄS MER