Sökning: "CRM implementation"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden CRM implementation.

 1. 1. The Implementation of social CRM : Key features and significant challenges associated with thepractical implementation of social Customer RelationshipManagement

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Julia Kansbod; [2022]
  Nyckelord :Big Data; CRM; GDPR; Social CRM; Social media; Web 2.0;

  Sammanfattning : The rise of social media has challenged the traditional notionof CRM and introduced a new paradigm, known as socialCRM. While there are many benefits and opportunitiesassociated with the integration of social data in CRMsystems, a majority of companies are failing their social CRMimplementation. LÄS MER

 2. 2. Hur företag hanterar eCRM via sociala medier beroende på företagsstorlek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Robin Issa; Din Jahic; [2022]
  Nyckelord :Customer Relationship Management CRM · electronic Customer Relationship Management eCRM · Social media · Social Media Marketing Strategy · Marknadsföringsstrategier;

  Sammanfattning : Title: How companies handle eCRM via social media depending on company size Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Din Jahic & Robin Issa Supervisor: Michelle Rydback Date: 2022 - May 25th Aim: The aim is to increase understanding of how companies handle e-customer relationship management (eCRM) via social media, and to investigate whether size affects companies' strategies. Method: In this essay, a qualitative research approach is applied where the empirical material is collected through a multiple-case study. LÄS MER

 3. 3. A CRM system implementation study for small companies.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elise Gwizdak; [2021]
  Nyckelord :CRM system; system implementation; process implementation; IRIS Methodology; IT Implementation Model;

  Sammanfattning : Introduction. The implementation of CRM systems for small companies have not been widely explored by previous literatures, giving me the opportunity to research the system implementation process of Company X. The purpose of this research is to understand how to process implementation of a CRM system within the frame of a small company. LÄS MER

 4. 4. CRM och arbetssystem i förändring : En kvalitativ fallstudie om faktorer som leder till förändring av arbetssystem, aktörsroller och aktiviteter vid utveckling av CRM

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Rikard Kloth; Thomas Norén; [2021]
  Nyckelord :Customer Relationship Management CRM ; development of CRM; implementation; factors of change; actor roles; processes; work systems; Customer Relationship Management CRM ; utveckling av CRM; implementation; förändringsfaktorer; aktörsroller; processer; arbetssystem;

  Sammanfattning : CRM är informationsproducerande informationssystem som används av organisationer för att registrera samt hantera information om tidigare, nuvarande och potentiella kunder. Kunderna kan enkelt hitta information, recensioner och priser hos konkurrenter vilket har stärkt konsumenternas förhandlingsstyrka. LÄS MER

 5. 5. Underhåll och förbättring av leverantörsrelationer : En fallstudie på ett speditörföretag

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Oscar Lönnberg; Alice Hägnander; [2020]
  Nyckelord :Freight Forwarder; Supplier Relations; Supplier Segmentation; Interaction Model; Customer Relationship Management CRM ; Key Account Management KAM ; Speditör; leverantörsrelationer; leverantörssegmentering; interaktionsmodellen; Customer Relationship Management CRM ; Key Account Management KAM ;

  Sammanfattning : Syfte – En förstudie på fallföretaget identifierade ett problem som ledde till att syftet och frågeställningarna formulerades. Studien syfte innebär att undersöka hur underhåll av en leverantörsrelation kan påverka ett speditörföretag. LÄS MER