Sökning: "CRM utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden CRM utveckling.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på kundretention i dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Thomas Ghebresilassie; Jonathan Matar; Samuel Merhay; [2023]
  Nyckelord :: Customer retention; Digitization; Inflation; Customer loyalty; CRM-system; SCRM-system; Loyalty programs; WOM and eWOM; : Kundretention; Digitalisering; Inflation; Kundlojalitet; CRM-system; SCRM-system; Lojalitetsprogram; WOM och eWOM;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur digitaliseringen påverkar kundretention i dagligvaruhandeln vilket är ett intressant och aktuellt ämne. I dagens samhälle där det råder mycket osäkerhet kring världsekonomin vilket markant påverkar konsumenters privatekonomi och livsmedelsindustrin, har det varit intressant att undersöka konsumenters köpbeteende och reaktioner till ekonomikrisen. LÄS MER

 2. 2. Exklusiva varumärkens strategier kring digitala kundrelationer : Hur svenska exklusiva varumärken skapar kundrelationer via sociala medier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nawal Aboulazze; Frida Nordström; [2022]
  Nyckelord :Fashion industry; high-end companies; social media; customer relationship; parasocial interaction; digital marketing; sustainability; Modeföretag; exklusiva företag; sociala medier; kundrelation; parasocial interaktion; digital marknadsföring; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag väljer allt fler företag inom mode- och inredningsindustrin att sälja sina produkter online. Företagens interaktioner och marknadsföring sker därför mestadels digitalt gentemot kunden. Denna nya era av digitalisering för företagen innebär en stor förändring vad gäller nya former av marknadsföring och kundkontakt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskestudenters upplevelse av interprofessionell simulering tillsammans med läkarstudenter : "Vi måste liksom hjälpas åt för att lösa saker"

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jicke Höök; Erik Nilsson; [2022]
  Nyckelord :interprofessionell simulering; interprofessionellt lärande; sjuksköterskestudent; akutsituation; ABCDE; CRM; SBAR;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder till en sjuksköterskeexamen som ger studenten behörighet att söka legitimation som sjuksköterska. För att nå de kunskapskrav som krävs åligger det de enskilda lärosätena att sätta ihop utbildningsprogram som garanterar den kompetens som krävs. LÄS MER

 4. 4. CRM-system och utmaningar för dataskydd inom detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Johan Radvärn; [2021]
  Nyckelord :Retail; Privacy; Confidentiality; Integrity; Data Protection and CRM; Detaljhandel; Privacy; Confidentiality; Integrity; Data Protection och CRM;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what new challenges CRM systems, Customer Relationship Management, have for the protection of personal data and security in retail. Today's IT development offers companies effective solutions for acquiring new customers and for retaining current customers. LÄS MER

 5. 5. CRM och arbetssystem i förändring : En kvalitativ fallstudie om faktorer som leder till förändring av arbetssystem, aktörsroller och aktiviteter vid utveckling av CRM

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Rikard Kloth; Thomas Norén; [2021]
  Nyckelord :Customer Relationship Management CRM ; development of CRM; implementation; factors of change; actor roles; processes; work systems; Customer Relationship Management CRM ; utveckling av CRM; implementation; förändringsfaktorer; aktörsroller; processer; arbetssystem;

  Sammanfattning : CRM är informationsproducerande informationssystem som används av organisationer för att registrera samt hantera information om tidigare, nuvarande och potentiella kunder. Kunderna kan enkelt hitta information, recensioner och priser hos konkurrenter vilket har stärkt konsumenternas förhandlingsstyrka. LÄS MER