Sökning: "CRM-system"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet CRM-system.

 1. 1. System för CRM: Valet mellan integrerade och separata lösningar. En utforskande fallstudie av motivationer vid systembyte

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aleksandar Milutinovic; Fabian Henriksson; Linus Berglind; [2021-11-23]
  Nyckelord :Customer relationship management; kundhantering; affärssystem; CRM-system; förändringsarbete; kundtjänst;

  Sammanfattning : Due to an increasingly expanding service sector, greater emphasis has been placed onmaintaining customer management and long-term customer relationships. For this purpose,many organizations use customer relationship management (CRM) strategies. LÄS MER

 2. 2. A CRM system implementation study for small companies.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elise Gwizdak; [2021]
  Nyckelord :CRM system; system implementation; process implementation; IRIS Methodology; IT Implementation Model;

  Sammanfattning : Introduction. The implementation of CRM systems for small companies have not been widely explored by previous literatures, giving me the opportunity to research the system implementation process of Company X. The purpose of this research is to understand how to process implementation of a CRM system within the frame of a small company. LÄS MER

 3. 3. CRM-system och utmaningar för dataskydd inom detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Johan Radvärn; [2021]
  Nyckelord :Retail; Privacy; Confidentiality; Integrity; Data Protection and CRM; Detaljhandel; Privacy; Confidentiality; Integrity; Data Protection och CRM;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what new challenges CRM systems, Customer Relationship Management, have for the protection of personal data and security in retail. Today's IT development offers companies effective solutions for acquiring new customers and for retaining current customers. LÄS MER

 4. 4. Customer relationship management effekter på intern försäljningskontroll : En kvalitativ flerfallsstudie som undersöker de effekter som uppstår vid användandet av CRM på intern försäljningskontroll

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emanuel Hedberg; Lukas Hedberg; Jacob Widepalm; [2021]
  Nyckelord :Customer relationship management; internal sales control.; Customer relationship management; intern försäljningskontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Customer Relationship Management (CRM) framkom under 1970-talet och översätts på svenska till kundrelationshantering och är en kategori av integrerade, datadrivnaprogramvarulösningar som förbättrar interaktionen och affärer med kunder. CRM-system bidrar till att hantera och upprätthålla kundrelationer. LÄS MER

 5. 5. Digital marknadsföring i syfte att hämma kundbortfall : Nyttjande av digital marknadsföring för att minska kundbortfall

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lin El-Najjar; Filip Ilic; [2020]
  Nyckelord :Customer churn; Digital marketing; CRM system; Customer satisfaction; Telecommunications companies; Kundbortfall; Digital marknadsföring; CRM-system; Kundnöjdhet; Telekommunikationsbolag;

  Sammanfattning : Kundbortfall är en utmaning vilket flertalet organisationer står inför. Tidigare studier påvisar att digital marknadsföring kan vara en lösning för att minska kundbortfall, detta på grund av att digital marknadsföring kan bidra till ökad kundnöjdhet vilket i sin tur leder till kundlojalitet. LÄS MER