Sökning: "CRM"

Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade ordet CRM.

 1. 1. Bostäder säljs på förhand

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Johansson; Felicia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förhandstjänster; Kundrelationer; Hantering av kundrelationer; CRM; Hemnet; Preliminary services; Customer relations; Customer relationship management;

  Sammanfattning : Hemnet har länge haft stor betydelse vid marknadsföring av objekt. Mäklarföretag har skapat förhandstjänster som bidragit till att kundrelationerna har förändrats. Förhandstjänster leder till att det ställs högre krav på kunderna eftersom att det säljs bostäder innan de kommer ut på den öppna marknaden. LÄS MER

 2. 2. The game-changer : E-retailer's strategies in CRM and personalized marketing in concordance with GDPR

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Nilsson; Alexandra Pierce; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to provide a deeper knowledge of how GDPR has affected Swedish e-retailers CRM and personalized marketing in connection to trust and privacy. The changed prerequisites elicited a need for in-depth knowledge of the affects. LÄS MER

 3. 3. Knowledge creation in a contact center’s customer relationship management system. : Implications from organizational user perspectives

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Stefán Már Melstað; [2020]
  Nyckelord :CRM; knowledge creation; customer knowledge; contact center;

  Sammanfattning : This study explores the implications for knowledge creation of customer knowledge in a contact center’s CRM system. A previously developed research model which depicts CRM systems’ support to knowledge creation of customer knowledge was utilized for evaluation and comparison of collected data. LÄS MER

 4. 4. Mellan teori och praktik : Mediering av kommunikation i undervisningen för kabinpersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Bekhta Allal; [2020]
  Nyckelord :Mediation; language; interaction; crew resource management; Mediering; språk; samspel; crew resource management;

  Sammanfattning : This study aims to understand the interaction within cabin crew members and study the teaching methods regarding communication to the cabin crew. For exploring this matter, interviews with two cabin crew instructors were conducted. LÄS MER

 5. 5. The Leaky Bucket : Managing user retention on social platforms

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adam Falkenberg; Christian Esselin; [2020]
  Nyckelord :Social media; Social platforms; User retention;

  Sammanfattning : Social platforms have become a large part of today’s society and there is large scientific interests in what creates a successful social platform. There is plenty of research available on how to acquire users to a social platform, but there is significantly less available on how to retain users on a social platforms. LÄS MER