Sökning: "CRM"

Visar resultat 1 - 5 av 459 uppsatser innehållade ordet CRM.

 1. 1. CRM-system och utmaningar för dataskydd inom detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Johan Radvärn; [2021]
  Nyckelord :Retail; Privacy; Confidentiality; Integrity; Data Protection and CRM; Detaljhandel; Privacy; Confidentiality; Integrity; Data Protection och CRM;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what new challenges CRM systems, Customer Relationship Management, have for the protection of personal data and security in retail. Today's IT development offers companies effective solutions for acquiring new customers and for retaining current customers. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Artificial Intelligence (AI) on CRM and Role of Marketing Managers

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tahir Iqbal; Md Nazmul Khan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background- Emergence of artificial intelligence (AI) has transformed the dynamics of the business world. AI tools are changing the way marketers used to do business and these changes are so profound that it has become difficult for marketing managers to overlook the importance of investing in and adopting AI as an integral part of the marketing function. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som inverkar på luftvägshantering inom anestesi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tomas Sundblom; Lina Backlund; [2021]
  Nyckelord :anestesisjukvård; luftvägshantering; svår luftväg; CRM; crisis resource management; kritiskt moment; teamwork; kommunikation; hierarki;

  Sammanfattning : Bakgrund: Luftvägshantering inom anestesisjukvården är ett kritiskt moment och fö­rekommer i både planerade och akuta situationer. I samband med luftvägshanteringen är komplikationer som orsakar tillfällig skada vanliga medan komplikationer som orsa­kar allvarliga, bestående skador är ovanliga. LÄS MER

 4. 4. Deployment failure analysis using machine learning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joosep Franz Moorits Alviste; [2020]
  Nyckelord :machine learning; log mining; log parsing; pipedrive; deployment failure analysis; failure analysis; classification; log files;

  Sammanfattning : Manually diagnosing recurrent faults in software systems can be an inefficient use of time for engineers. Manual diagnosis of faults is commonly performed by inspecting system logs during the failure time. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av Interprofessionellt lärande på operationsavdelning : Med fokus på kommunikation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Martin Jarl; [2020]
  Nyckelord :Non-technical skills; interprofessional education; CRM; SBAR; closed-loop communication; Icke-tekniska färdigheter; interprofessionellt lärande; CRM; SBAR; closed-loop-kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste 20 åren har icke-tekniska färdigheters betydelse för patientsäkerheten belysts mer och mer i forskningen. Interprofessionell utbildning med CRM som simulatorkoncept används för att träna icke-tekniska färdigheter och teamarbete men att träna under pågående operation är ovanligt. LÄS MER