Sökning: "CSA"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet CSA.

 1. 1. Den inre digitala marknadens framtid : Medlemsstaternas dilemma med implementeringen av upphovsrättsdirektivet: fokus på svensk respektive fransk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Ekstrand; Jennifer Landström; [2020]
  Nyckelord :Digital Single Market; The Copyright Directive; Code de la propriété intellectuelle; Le droit d auteur; Les droits voisins du droit d auteur; Tribunal de Grande Instance de Paris; Projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique; Cour d’appel de ParisARCOM; CSA; HADOPI; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96 9 EG; 49 2001 29 EG och 2009 24 EG; Upphovsrättsdirektivet; Upphovsrätt; DSM; DSM-direktivet; Fransk rätt; Svensk rätt; Upphovsman; Digital Single Market; Digital Single Market direktivet; EU-direktiv; EU; EU-rätt; direktiv; Ensamrätt; artikel 17; Fritt innehåll; Licensavtal; Licensskatt; Citat; Recensioner; Parodi; Parodiverk; Memes; Framställare; Fotograf; Reproduktion; Offentliggörande; Utövande konstnär; Närstående rättigheter; Onlineleverantör; Onlineleverantörer; Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll; Skyldigheter; Tillstånd; Uppladdning; Piratpartiet; Skyddade verk; Tjänster; Rättigheter; Användare; Immaterialrätt; Lagförslag; Regeringskansliet; Kritik; Justitiedepartementet; EU-parlamentet; Verk; Moraliskrätt; Egendomsrätt; Ekonomisk rätt; Ideell rätt; Direktiv 96 9 EG; Direktiv 49 2001 29 EG; Direktiv 2009 24 EG; Infosoc; Infosoc-direktivet; Alster; Facebook; Instagram; Youtube; Twitter; Tiktok; EU:s ministerråd; Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv; Karikatyr; Pastisch; Plattform; URL; Upphovsrättslag; Upphovsrättslagen; Tillgängliggöra; Överlåtelse; Tvistemål; Äganderätt; Inskränkning; Undantag; Prop. 1992 93:214; Prop. 2004 05:110; Skyddat innehåll som används av onlinleverantörer av delningstjänster för innehåll; Tvistlösning; Filter; Igenkänningsfilter; Uppladdningsfilter; Kulturell suveränitet i den digitala eran; Media; EU-kommissionen; C-201 13; NJA 2015 s. 1097;

  Sammanfattning : Upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market-direktivet, befinner sig idag i en implementeringsprocess i EU-länderna. Implementeringen syftar till att harmonisera upphovsrätten mellan medlemsstaterna och att upprätthålla en väl fungerande inre marknad. LÄS MER

 2. 2. Sustainability Indices and ESG-ratings, the Impact on Corporate Sustainability : a case study using the perspective of a fast-growing Swedish bank

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sofia Magnér; [2020]
  Nyckelord :corporate sustainability; CSR; CSV; indices; Ratings; standards; sustainable development;

  Sammanfattning : The sustainability indices and ratings have expanded over the past decade. Due to the growing perception of social responsibility and environmental issues, measurement of the non-financial performance of corporations has become essential and pressure from stakeholders has resulted in new business strategies. LÄS MER

 3. 3. Skills and competencies for sustainable food systems : case study of young market gardeners in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Lotten Lundgren; [2020]
  Nyckelord :market gardening; sustainability; food system; skills; competencies; lock-in; transition;

  Sammanfattning : Global food systems are locked into a sociotechnical regime where actors are dependent on high external inputs and economies of scale, and systemic innovation is necessary to meet sustainability targets. Recent research into the development of education for fostering sustainability leaders, such as the Horizon 2020-project NextFood, have largely focused on mainstream agriculture, despite the importance of niches in driving systems change. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av tryckhållfastheten för cementstabiliserad asfalt - En undersökning av dagens betongstandard

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oskar Pettersson; Emil Bredberg; [2020]
  Nyckelord :Cementstabiliserad asfalt; tryckhållfasthet; korrektionsvärde; hålrum. Cement stabilized asphalt; compressive strength; correction value; cavity.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cementstabiliserad asfalt (CSA) är ett kompositslitlager bestående av en asfaltbeläggning med högt hålrum som är fyllt med en cementbaserad slamma. Produkten kan därför kallas för ett semiflexibelt slitlager på grund av att egenskaper från både asfalt och betong kombineras. LÄS MER

 5. 5. Prevention Programs against Child Sexual Abuse for Preschool-aged Children : A Systematic Literature Review from 1980-2020

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, CHILD

  Författare :Lisa Marie Rose; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Child Sexual Abuse (CSA) is a severe crime committed worldwide, which impairs the development of children and juveniles severely. Due to a high number of victims in early childhood, one prevention strategy, which is dedicated to the prevention education of children, is considered to be applied already in the preschool setting. LÄS MER