Sökning: "CSDP"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet CSDP.

 1. 1. SWEDISH MILITARY DEPLOYMENT IN THE EU. WHAT MOTIVES LIE BEHIND? A realist explanation how Sweden represented EU military missions in order to maintain relative power.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Brambo; [2019-04-18]
  Nyckelord :Military collaborations; Sweden; EU; CSDP; Realism; Normative power; Framing; ATALANTA; CHAD; ALTHEA; EUFOR;

  Sammanfattning : In the last few years security and defence policy has been increasingly prioritized in the EU and military collaborations are developing in different ways to deal with and adapt to the threats that the circumstances of the modern world present. The EU and many of its member states have more than twenty years of experience in joint military missions. LÄS MER

 2. 2. Militariseringen av EU : Varför valde Sverige att ingå i Pesco?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Dean Walldén; Martin Woxö; [2019]
  Nyckelord :EU; Pesco; defence policy; security policy; foreign policy; Sweden; military nonalignment; CFSP; CSDP.; EU; Pesco; försvarspolitik; säkerhetspolitik; utrikespolitik; Sverige; militär alliansfrihet; GUSP; GSFP.;

  Sammanfattning : Med anledning av den förändrade säkerhetsmiljön i Europa startade en process som syftade till att öka samarbetet inom säkerhets- och försvarsområdet inom EU. Detta försvarssamarbete kallas det Permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och innebär ett mer upptrappat och konkret militärt samarbete än tidigare inom EU. LÄS MER

 3. 3. Why Is European Union Defence Integration Difficult To Achieve?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ocean Marambanyika; [2018-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis utilises the inter-governmentalism theory and the content analysis method to critically analyse the reasons why defence integration is difficult in the EU. The main primary empirical source for this thesis is the 2017 EU Council decision establishing the Permanent Structured Cooperation (PESCO). LÄS MER

 4. 4. GSFP under förändring? En kvalitativ textanalys av dokument från Europeiska unionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Niklas Lönn; [2018-03-26]
  Nyckelord :EEAS; EU; EUGS; CSDP; Neorealism; Liberalism; Europeiska utrikestjänsten; EU:s globala strategi GSFP; ;

  Sammanfattning : The European External Action Service presented a new foreign policy called The Global Strategy 2016. The policy changed the strategy of the EU in relation to foreign policy and it’s neighbourhood countries. LÄS MER

 5. 5. I gränslandet mellan intern och extern säkerhet : En studie om sammanflätningen mellan två diskursiva praktiker i europeisk kontext

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Klara Ericsdotter Henriksson; [2017]
  Nyckelord :internal-external security nexus; security studies; discourse analysis; European Union; CSDP-missions;

  Sammanfattning : A growing number of researchers within the field of security studies address the blurring line between internal and external security. Some focus on the national level while others focus on the international level and the European Union (EU). LÄS MER