Sökning: "CSO"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet CSO.

 1. 1. Experiences and challenges of Collaboration between Civil Society Organizations and the United Nations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mina Mirzakhani-Moghaddam; [2023-11-17]
  Nyckelord :Interorganizational collaboration; civil society organization; CSO; United Nations; UN; civil society participation; CSO and the UN collaboration;

  Sammanfattning : Interorganizational collaboration is defined by Phillips, Lawrence and Hardy (2000) as “a co-operative relationship among organizations that relies on neither market nor hierarchical mechanisms of control” (pp. 24). LÄS MER

 2. 2. Civil society organizations in a complex institutional landscape : Investigating institutional logics in Swedish civil society organizations work with social impact measurement

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Hanna Franziska Fischer; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The role of civil society has been discussed frequently as of the last decades, and with growing influence of new public management and related market-oriented reforms in public sector, civil society organizations have become welfare service providers too. As part of this development, social impact measurement has been a way for financers to prove and private actors to invest in social change. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av korneal astigmatism uppmätt med olika kliniska instrument

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Matilda Arup; Tora Göransson; [2023]
  Nyckelord :kornealastigmatism; topografi; keratometri; keratoconus;

  Sammanfattning : Bakgrund Kornea är det högsta brytande mediet i ögat där små skillnader i dess form kan ändra brytkraften vilket leder till kornealastigmatism. Detta är viktigt att kunna mäta för synkorrektion och behandling av sjukdomstillstånd. LÄS MER

 4. 4. The shadow pandemic : a feminist institutional perspective on civil society's work on gender-based violence in post COVID -19 South Africa

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Louise Lindfors; [2023]
  Nyckelord :Gender-based violence; institutional feminism; CSO civil society organizations; grassroot activists; South Africa;

  Sammanfattning : This field study is a thematic and feminist institutionalist analysis on how the civil society and grassroot activists in Gauteng province, South Africa, has been affected and mitigated during and after the COVID -19 pandemic in their work against gender-based violence. The data consist of five semi structured interviews with primary sources, divided in the two sub-groups of activists and formal NGO representatives. LÄS MER

 5. 5. From Bystanders to Agents of Change: Examining Men’s Engagement in Policy Addressing GBV in Kosovo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leyla Ilter; Maja Grzesiuk; [2023]
  Nyckelord :Violence against women; gender-based violence; Kosovo; gender norms; NGO; CSO; men’s engagement in violence-prevention; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The issue of domestic violence has been often framed as a women’s issue. Despite men being the majority of perpetrators in Kosovo, the engagement of men in the process of addressing violence against women remains a largely unexplored step in ending it. LÄS MER