Sökning: "CSR 2.0"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden CSR 2.0.

 1. 1. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Grafström; [2019]
  Nyckelord :consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Sammanfattning : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. LÄS MER

 2. 2. Managing for sustainable fashion - A comparative review of the Higg Index 2.0 Brand and Retail Module and the UN Sustainable Development Goals

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem; Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI)

  Författare :Malin Hansson Reuter; Lia Zetterlund; [2018]
  Nyckelord :UN Sustainable Development Goals; Higg Index; Sustainable Apparel Coalition; LCA; Impact categories; sustainable fashion; CSR; environmental management system; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master’s thesis investigates sustainability management within a fashion company and how a company could use the sustainability management tool the Higg Index 2.0 Brand and Retail Module to work towards its prioritised UN Sustainable Development Goals (SDGs). LÄS MER

 3. 3. “CSR is not important to us because...” : A moral disengagement theory approach to CSR improvement in Swedish companies

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Hanna Vallström; Towe Lindholm; Ala AbuBakr; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; CSR 2.0; Progressive CSR; Moral Disengagement; Justification; Middle Management; Middle Manager; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis is a moral disengagement theory approach to CSR improvements in Swedish companies. The purpose is to investigate what and how justifications are a barrier for middle managers’ contributions to a firm's CSR improvements in Swedish companies. LÄS MER

 4. 4. Contaminated sites: a comparison between the Italian and the Swedish approach

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Matteo Tabiadon; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The assessment of the risk posed by a polluted site towards humans and the environment is an important issue. The methodology to define a conceptual model of the site of study and to perform the risk assessment can differ significantly for each country thus, the comparison between different methods to approach polluted sites, can highlight which are the aspects that should be included or modified in the risk assessment methodology to ensure reliable outcomes. LÄS MER

 5. 5. Lojalitet och de svenska bankerna: En kvantitativ studie om vad som driver kundlojalitet på den svenska bankmarknaden idag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindberg Hansen; Emelie Nortén; Jacob Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; teknikmognad; kundlojalitet; Lojalitet; e-lojalitet; bank; online; servicekvalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Lojalitet och de svenska bankerna - En kvantitativ studie om vad som driver svenska bankkunders lojalitet Seminariedatum: 12 januari 2017 Ämne/kurs: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 högskolepoäng. Författare: Emelie Nortén, Caroline Lindberg Hansen, Jacob Gustafsson Handledare: Johan Jansson Nyckelord: lojalitet, e-lojalitet, bank, online, servicekvalitet, CSR, teknikmognad, kundlojalitet Syfte: Studiens syfte är att genom en kvantitativ undersökning studera hur de upplevda CSR- insatserna, den upplevda servicekvaliteten och den egna teknikmognaden påverkar svenska kunders lojalitet till sin bank, utifrån konsumentens perspektiv. LÄS MER