Sökning: "CSR SLU"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden CSR SLU.

 1. 1. Apotekens roll och ansvar för en mer hållbar läkemedelsanvändning : ett CSR perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Angeldal; Arvid Rydell; Alexander Sommensjö; [2018]
  Nyckelord :CSR; apotek; hållbarhet; läkemedelsanvändning; mellanhand; miljö; pharmacies; sustainability; pharmaceuticals; intermediary actor; environment;

  Sammanfattning : I Sverige råder det idag en läkemedelsanvändning som resulterar i en negativ miljöpåverkan. Den största negativa miljöpåverkan från läkemedel i Sverige uppstår vid kundernas användning av läkemedel. Corporate Social Responsibility (CSR) är ett koncept som beskriver företags samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Green bonds and non-financial value : a study of the Swedish green bond market

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Lindberg; [2018]
  Nyckelord :climate change; CSR; CSV; green bonds; investors; portfolio theory; sustainable Finance;

  Sammanfattning : Human-caused climate change in form of rising temperatures and sea-level rise are already being seen in many places. To avoid permanent effects on society the goal is to limit global temperature rise at two degrees Celsius above pre-industrial levels. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning mot Cirkulär Ekonomi : en fallstudie av Skandia Fastigheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Wennborg; Theodor Berg Helgöstam; [2018]
  Nyckelord :ekonomistyrning; cirkulär ekonomi; styrpaket; management control; circular economy; control package;

  Sammanfattning : Dagens miljöproblematik gör att företag behöver ta ett större samhällsansvar. I nuläget jobbar därför de flesta bolag med att integrera hållbarhetsarbete och CSR, Corporate Sustainable Responsibility. En nytänkande typ av hållbarhetsarbete som allt fler av de multinationella företagen börjar inkludera är cirkulär ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Hur ett företag arbetar med sin uppförandekod : en fallstudie av Volvokoncernen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Joelsson; Herman Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Code of Conduct; uppförandekod; hållbarhet;

  Sammanfattning : Medvetenheten om hållbarhet för företag och hållbarhetsarbete har under senaste decenniet blivit en självklar ”aspekt” att ta ställning till. Termen hållbarhetsarbete kan bestå av flera olika företeelser och som exempel kan nämnas gröna strategier, tillhandahållande av hållbarhetsredovisning samt upprättandet av efterlevnadsprinciper. LÄS MER

 5. 5. Samverkan inom CSR : en fallstudie genom Martin & Servera på Svenska Sojadialogen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Amanda Carlström; Anna Ramvall; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; Soja; CSR; Intressenter; Kommunikation; Foodservice; Livsmedel;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks samverkan för att nå en mer hållbar sojaproduktion. Det innebär att företag tillsammans med en NGO har valt att gå samman för att gemensamt nå en lösning på ett större komplext problem, vilket här är produktionen av soja. Samverkan kan ses som en del av företagets CSR-strategi. LÄS MER