Sökning: "CSR and motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden CSR and motivation.

 1. 1. Nya tider, nytt styrmedel. En fallstudie i kopplingen mellan CSR och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Sandell; John Larsson; [2021-08-12]
  Nyckelord :Self Determination Theory; Institutional Theory; Systems Theory; Daniel Pink; purpose; motivation; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR as governance; CSR as policy instrument; CSR and motivation; agile; agile organization; development of governance in agile organizations; normative leadership; normative leadership in agile organizations; Volvo Cars;

  Sammanfattning : This case study has investigated the possibility of utilizing current CSR commitments to further employee motivation, by exploring the relation between motivation and alignment in commitments to social challenges. Self Determination Theory, Institutional Theory and Systems Theory has been used to explore the positive correlation between CSR and Motivation, as shown by Kunz (2020). LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter och barriärer vid framtida implementering av EU:s hållbarhetstaxonomi : En kvalitativ studie om en Sparbanks hållbarhetsarbete

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sandra Michael; Ali Mohsen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date: 9th of June 2021 Level: Master thesis in Industrial Engineering and Management, 30 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Malardalens University Authors: Sandra Michael, Ali Mohsen Title: Drivers and barriers in future implementation of the EU’s Taxonomy                           in a bank – A qualitative study of the bank’s sustainability work  Supervisor: Sofia Wagrell  Keywords: CSR, Taxonomy, Customer behavior, B2B, Driving forces, Barriers,                                                                Real estate, Sustainability Research questions: 1. What potential driving forces and barriers exists to implement the EU’s Taxonomy at Sparbanken Alfa? 2. LÄS MER

 3. 3. If the CSR is an obligation or opportunity : A case study of Bangladesh Apparel Industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Md Shahidul Islam; M Ferdous Islam; [2021]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; compliance; productivity; product quality; competitive advantage;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this study is to explore the perspective of CSR in the apparel industries of Bangladesh. The Rana Plaza disaster in 2013 causes some institutional changes in Bangladesh apparel Industry. Apparel firms are facing strict regulations and monitoring by buyers and different governing bodies. LÄS MER

 4. 4. CSR-arbete & arbetsmotivation -En fallstudie om Corporate Social Responsibility–arbete, anställdas arbetsmotivation ochmöjligheten till aktörskap på företaget Husqvarna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecka Berg; Agnes Edlund; [2021]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; work motivation; structuration theory; social exchange theory; agency; Corporate Social Responsibility; CSR; arbetsmotivation; struktureringsteorin; sociala utbytesteorin; aktörskap;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility has become an increasingly important aspect for companiesto consider. Partly because it attracts customers and investors, and partly because societyplaces higher demands on companies to act as good citizens. LÄS MER

 5. 5. Hur idrottsvarumärken påverkas av sponsring från bettingbolag : En jämförande deduktiv studie gällande de svenska elitfotbollsklubbarna och deras supportrar, samt klubbarnas CSR-arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Fredrik Gunnarsson; Adam Withfeldt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish football teams of today who are playing on an elite level get several tough tasks that they have to go through. It’s not like the good old days, when success on the pitch was everything that mattered. Now is the surroundings equally important. LÄS MER