Sökning: "CSR committee"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden CSR committee.

 1. 1. Does it pay to be Green in Europe ?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathieu Francois; Sara Janzi; [2019]
  Nyckelord :environmental performance; financial performance; Europe; greenhouse gas emissions; corporate social responsibility; CSR committee; global warming; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Board Composition, Sustainability and Fim Performance : A Nordics-Oriented Quantitative Study on a Global Trend

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Monique Sieng Kao; Vilma Saari; [2019]
  Nyckelord :stakeholder theory; agency theory; CSR; ESG; firm performance; board composition;

  Sammanfattning : The issues surrounding sustainability continues to be at the forefront of the human agenda and firms are increasingly being held accountable by their stakeholders to assist in bringing about sustainability. Despite this, there is a tension surrounding the role of firms and the benefits implementing sustainability practices and policies has for these actors. LÄS MER

 3. 3. WOMEN AND POWER OF DIRECTORS: HOW IT AFFECTS FINANCIAL OUTCOMES OF FIRMS : A Quantitative Study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mariia Buzynna; Jennie Samberg; [2019]
  Nyckelord :Female directors; Performance; Power;

  Sammanfattning : Gender equality is widely discussed topic in the modern society, and the issue of female underrepresentation on corporate boards has been discussed for decades. Previous research, on one hand, is focused on non-financial contribution of women on boards, such as improvement of communication, decision-making, stronger focus on CSR and stakeholder orientation etc. LÄS MER

 4. 4. CEPs effekt på FP i fossila bränsleintensiva företag: Påverkas relationen om företaget har en CSR-kommitté? : En kvantitativ studie av 827 publika globala bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Hohenthal; Edvard Setterberg; [2019]
  Nyckelord :CEP; FP; Fossil fuel firms; CSR committee; Stakeholder theory; Trade-off theory; Resource-based view; CEP; FP; Fossila bränsleintensiva företag; CSR-kommitté; Stakeholder theory; Trade-off theory; Resource-based view;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens miljömässiga ansvar har blivit en allt mer central fråga för företagets intressenter. Tidigare studier som har behandlat relationen mellan Corporate Environmental Performance CEP och Financial Performance FP har resulterat i varierande utfall. LÄS MER

 5. 5. Påverkar äktheten i socialt ansvarstagande den finansiella lönsamheten i företag? : En kvantitativ studie av 280 europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Adebäck; Ludvig Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; corporate financial performance; corporate social performance; ESG; authentic CSR-activities; consistent CSR; CSR-committee; Corporate social responsibility; Corporate financial performance; Corporate social performance; ESG; äkta CSR-aktiviteter; konsekvent CSR; CSRkommitté;

  Sammanfattning : Syfte: Det ställs idag högre krav på att företag inte enbart kan fokusera på att tjäna pengar utan att de också måste börja ta ansvar för miljö, samhälle och ekonomi. Till följd av de ökade kraven på företagen har vikten av begreppet Corporate social responsibility (CSR) ökat de senaste årtiondena. LÄS MER